Piloti aviona MIG-21 upućeni na daljnju medicinsku obradu