Tečaj za instruktore

U Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran” u vojarni “123. brigade HV” u Požegi održana je 30. lipnja svečanost u povodu završetka 26. Tečaja za instruktore (TzI). Tečaj je proveden od 5. do 30. lipnja, a uspješno ga je završilo 14 pripadnika OSRH. Potvrde o pohađanju tečaja i značke “Instruktor” polaznicima su uručili zapovjednik Dočasničke škole brigadir Ivica Pejaković, prvi dočasnik DŠ-a časnički namjesnik Damir Bakunić te načelnik Odjela izobrazbe DŠ-a časnički namjesnik Miroslav Raštegorac.

Polaznici su na teorijskom dijelu svladali sadržaj propisan nastavnim planom i programom, a potom su na praktičnom dijelu kroz različite vježbe provodili raščlambu obučnog sata u skladu s pedagoško-metodičkim standardima. Cilj tečaja stjecanje je kompetencija za poučavanje i obučavanje nižih dočasnika i vojnika u procesu što učinkovitijeg osvježavanja postojećih ili usvajanja novih znanja i vještina pojedinca i malih skupina radi ispunjavanja svih zadaća. Tečaj se sadržajno nastavlja na drugu razinu dočasničke izobrazbe (Temeljna dočasnička izobrazba), tako da proširuje kompetencije zapovjednika desetina u području poučavanja i obučavanja, odnosno izgrađuje poučavateljske i obučavateljske kompetencije budućih instruktora.

Tekst: Mario Trnokop

Slike: Mario Jalšovec