Uvježbavanje Voda za RBK izviđanje na sustavu VBS-2

Vod za RBK izviđanje 1. satnije nuklearno-biološko-kemijske obrane Bojne NBKO-a od 8. do 11. lipnja 2015. u Simulacijskom je središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu HKoV-a proveo pomoću sustava VBS-2 uvježbavanje svojih osnovnih zadaća: izviđanja kemijski onečišćenog područja i područja na kojem su pronađeni toksični industrijski materijali.
Svrha obučavanja bila je da se pomoću simuliranih uvjeta provjeri sposobnost izvidničkih RBK timova i desetina te poveća razina uvježbanosti u primjeni stalnih operativnih procedura u provedbi zadaća izviđanja i primjeni procedura radiokomunikacije, izvješćivanja i reakcije na IED/UXO. Svi su ciljevi u potpunosti ispunjeni, a pripadnici voda za RBK izviđanje bili su zadovoljni novim načinom obučavanja. Obuku su provodili zapovjednik i prvi dočasnik voda za RBK izviđanje poručnik Romano Horvat i nadnarednik Saša Radošić uz tehničku pomoć pripadnika Simulacijskog središta satnika Gorana Penave i časničkog namjesnika Zdravka Ivkovića.

K. Njari