Vrhunski sportaši na čelu s Tinom Srbićem u Ministarstvu obrane