Pripadnicima 1. motorizirane bojne “Tigrovi” podijeljene su beretke