U Požegi prisegnuo 24. naraštaj ročnika

U vojarni ”123. brigade HV“ u Požegi održana je 9. ožujka 2019. svečana prisega 24. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Svečanu prisegu položio je 291 ročnik i 70 ročnica te tri vojna specijalista i dvije vojne specijalistice