AVPD tim –ATALANTA

Obuka pripadnika HRM-a za prvi hrvatski autonomni tim za zaštitu broda (AVPD) – sudjelovanje u operaciji potpore miru  u Somaliji – ATALANTA