Barakuda 18 – taktička vježba bojnog gađanja

Od 18. do 20. travnja na poligonu ”Žirje” održana je taktička vježba bojnog gađanja Barakuda 18. Obučna je to aktivnost koja se održava svake godine kako bi se provjerila učinkovitost djelovanja snaga HRM-a. Ciljevi ovogodišnje vježbe bili su povećanje operativne sposobnosti postrojbi HRM-a u provedbi misija i zadaća te unapređenje procesa implementacije tih sposobnosti…

Sredina je travnja, a ugodno vrijeme idealno za vježbovne aktivnosti HRM-a. Jedna od takvih vježbi održana je od 18. do 20. travnja u akvatoriju srednjeg Jadrana na poligonu ”Žirje“. Riječ je o taktičkoj vježbi bojnog gađanja Barakuda 18. Obučna je to aktivnost koja se održava svake godine kako bi se provjerila učinkovitost djelovanja snaga HRM-a. Ciljevi ovogodišnje vježbe bili su povećanje operativne sposobnosti postrojbi HRM-a u provedbi misija i zadaća te unapređenje procesa implementacije tih sposobnosti.
Nositelj vježbe bila je Flotila HRM-a koja je u vježbi sudjelovala s raketnim topovnjačama RTOP-41 ”Vukovar“ i RTOP-42 ”Dubrovnik“, desantnim brodovima minopolagačima DBM-81 ”Cetina“ i DBM-82 ”Krka“, lovcem mina LM-51 ”Korčula“, motornom ronilačkom barkasom MRB-51, desantnim jurišnim brodovima DJB-104, DJB-106 i DJB-107, mobilnim obalnim lanserima MOL-1 i MOL-2 te vodom protuminskih ronilaca (PMR).
U potpori vježbe sudjelovale su snage Bojne OSMiO te brodovi Obalne straže RH: školski brod ŠB-70 ”Andrija Mohorovičić“, spasilački brod SB-73 ”Faust Vrančić“ te ophodni brodovi OB-01 ”Novigrad“ i OB-04 ”Hrvatska Kostajnica“ koji su zajedno s plovilima šibenske Pomorske policije i Lučke kapetanije osiguravali područje poligona.
Vježba je započela u ranim jutarnjim satima 18. travnja. Brodovi Flotile HRM-a i OSRH isplovili su iz splitske luke Lora prema poligonu ”Žirje”.
Prema zamišljenom scenariju, motrilačke postaje POM Vis i Žirje zapazile su skupinu protivničkih brodova na rtu Ploče, nakon čega su protuminski ronioci krenuli u akciju pregleda područja, protuminskog čišćenja i uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava. Uslijedilo je uvježbavanje protubrodskog raketnog osiguranja snaga prevoženja pomorskog desanta koji su provele raketne topovnjače i mobilni obalni lanseri, nositelji protubrodske raketne sposobnosti.
Nakon završenih pripremnih radnji, u ranim poslijepodnevnim satima, provedeno je uvježbavanje desantiranja. Prvo je simuliran prekrcaj snaga s broda na brod, potom iskrcaj suponiranih snaga desanta te uvježbavanje topničkog gađanja ciljeva na moru. U 20 h brodovi su se vratili u Rogoznicu, no dan još nije bio gotov. Na sidrištu su pripadnici Flotile HRM-a vježbali prijam i prenošenje signalnih poruka, a tek nakon te aktivnosti uputili su se na počinak.
Doduše, vremena za spavanje nije bilo previše. Drugi dan započeo je prije nego što se sunce pojavilo na obzoru, a pripadnici Flotile HRM-a u svim su brodovima bili spremni za radni dan. Satima prije početka vježbe proučavali su karte i planove, javljali informacije radio-vezom, pisali bilješke i dogovarali se o tijeku aktivnosti.
Nakon isplovljavanja i dolaska na poligon provedeno je topničko gađanje. RTOP-ovi su gađali metu iz topova kalibra 23 mm i 57 mm, dok se s DBM-ova gađalo mete topovima kalibra 20, 30 i 40 mm, a s DJB-ova topovima kalibra 20 mm.
I ostatak dana bio je pun aktivnosti. Dok je LM-51 vježbao uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava, RTOP-ovi su vježbali provođenje protuzračne obrane na otvorenom području. Ipak, najzanimljivije je bilo na DBM-ovima i DJB-ovima, koji su vježbali prekrcaj i iskrcaj snaga. Svojim rampama ti su se brodovi spajali i na taj način simulirali stvarnu ratnu situaciju prelaska s broda na brod. RTOP-ovi i DMB-ovi su na kraju radnog dana vježbali združeno manevriranje te u plovidbi prebacivanje manje opreme s jednog broda na drugi po NATO-ovim procedurama. Zadovoljni obavljenim poslom, pripadnici Flotile HRM-a vratili su se u Rogoznicu gdje su još jedanput povjerili svoje sposobnosti u prenošenju i prijamu signalnih poruka.
Treći dan vježbe započeo je signalom za početak vježbe traganja i spašavanja nestale osobe u moru. Jutro se nastavilo vježbom procedure tegljenja brodova te otklanjanja kvarova, požara i prodora voda. Oko podneva, nakon zadnje aktivnosti, TVBG Barakuda 18 službeno je završena.
Svoje sposobnosti snage HRM-a prikazat će i u listopadu na vježbi Velebit 18, zajedničkoj vježbi svih pripadnika OSRH. Ondje će se morati iskazati u raketnom djelovanju, protuminskom pretraživanju i prevoženju snaga HKoV-a tijekom pomorske operacije desantiranja. S obzirom na sve što smo imali priliku vidjeti i tijekom ove vježbe, u uspješnu provedbu svih zadaća koje stoje pred HRM-om nema sumnje.


Zapovjednik vježbe Barakuda 18, zapovjednik Flotile HRM-a kapetan bojnog broda Darko Malečić, ocijenio je vježbu uspješnom:
”Taktičke vježbe bojnog gađanja najbolje prikazuju učinkovitost snaga HRM-a.Vježba Barakuda redovita je obučna aktivnost snaga HRM-a u organizaciji, planiranju i provedbi bojnog gađanja površinskih ciljeva na moru. Iznimno sam zadovoljan. Svi sudionici opet su pokazali ne samo znanje i spremnost, već i višu razinu operativnih sposobnosti koje su nam potrebne u skladu s prihvaćenim Ciljevima sposobnosti.
Zahvaljujući visokoj motiviranosti i profesionalizmu svih sudionika, sve planirane aktivnosti provedene su veoma uspješno. U relativno kratkom vremenu provedeni su svi najvažniji segmenti iz godišnje misije, za što je bilo nužno maksimalno zalaganje svih sudionika i iznimno visok stupanj koordinacije. Glavnina sadržaja, uključujući i bojno gađanje provedeni su sukladno usvojenim NATO-ovim procedurama. Vježbi je prethodio proces donošenja odluke i izrada operativne dokumentacije, što je također važan dio obuke jer je većina provedbenih dokumenata na engleskom jeziku. Vježbe poput ove od iznimnog su značaja za obuku, za što je nužno povećati broj dana na moru.“

Iva Gugo
Foto Mladen Čobanović