Bojno gađanje tenkovske bojne Kuna

Pripadnici Tenkovske bojne Kune proveli su od 4. do 18. ožujka na vojnom poligonu ”Eugen Kvaternik” bojno gađanje tenkovskih posada i tenkovskih vodova.

Gađanje se provelo s ciljem uvježbavanja, osposobljavanja i ocjenjivanja tenkovskih posada u samostalnom rješavanju taktičkih i vatrenih zadaća u različitim zemljišnim i vremenskim uvjetima, pravilnom korištenju borbenih mogućnosti oruđa u bojnom djelovanju, vještom kombiniranju vatre i pokreta kao i utvrđivanje stečenih znanja i vještina članova posade u izvršavanju različitih vatrenih zadaća u borbi.

Ekipa Hrvatskog vojnika posjetila ih je na poligonu 10. ožujka kad su svoje sposobnosti bojnog gađanja pokazivale 2. i 4. tenkovska satnija.