Broj 565, studeni 2018.

Vukovar kao jedno od najpotresnijih poglavlja novije hrvatske povijesti; Vukovar kao hrabrost, herojstvo i žrtva…. Vukovar je i danas, 27 godina poslije, još uvijek nedovoljno poznata i nedovoljno puta ispričana priča… U Gospiću je 30. listopada obilježena 26. obljetnica 9. gbr Vukovi i 11. obljetnica Motorizirane bojne Vukovi GMBR-a. Svečano je bilo i u Zagrebu, gdje je 5. studenog u vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” obilježena 28. obljetnica ustrojavanja 1. gbr Tigrovi. Pripadnici SSVP-a i SP MUP-a proveli su od 5. do 9. studenog na Udbini zajedničku terensku obuku. U Norveškoj je od 25. listopada do 7. studenog proveden terenski dio najveće ovogodišnje NATO-ove međunarodne vojne vježbe Trident Juncture 18…