Časnik HVU-a sudjelovao u izradi kurikuluma za afričke instruktore

Časnik za znanost i razvoj Centra za obrambene i strateške studije “Janko Bobetko” Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” brigadir Andrija Kozina boravio je od 20. do 24. ožujka na Sveučilištu Oral Roberts u Tulsi, Sjedinjene Američke Države. Sudjelovao je u aktivnosti pod nazivom Priprema i izrada kurikuluma Master Teacher Program za nastavnike afričkih zemalja, u organizaciji DEEP-a (Defense Education Enhancement Program) i AMEP-a (African Military Education Program). Aktivnost je obuhvaćala izobrazbu glavnih instruktora vojnih akademija afričkih zemalja u svrhu učinkovitog poučavanja nastavnog osoblja s pomoću suvremenih pedagoških metoda. U izradi kurikuluma sudjelovali su i predstavnici SAD-a, Njemačke, Rumunjske i Ukrajine.

Zdravko Lovašen, Foto: Andrija Kozina