Cyber Coalition 2021

Cyber Coalition 2021 najveća je NATO-ova vježba u području kibernetičke obrane. Organiziralo ju je Savezničko zapovjedništvo za transformacije (ACT), a provedena je od 29. studenog do 3. prosinca na više desetaka lokacija u zemljama sudionicama. U 14. izdanju okupila je više od 1000 sudionika iz 34 zemlje, i to članice NATO-a i partnerske zemlje, akademske zajednice i industrije

Vlade, državne institucije, organizacije i kompanije u svojem djelovanju sve više koriste kibernetički prostor što dovodi do većeg rizika od hakerskih napada. Upravo se hakerski napadi danas smatraju najvećom prijetnjom svjetskom miru i sigurnosti. Prijetnje iz kibernetičkog prostora najbrže su rastući sigurnosni izazov današnjice. Prijetnje NATO-u postaju sve češće i kompleksnije te napad na jednu članicu može ugroziti cijeli Savez. Stoga je sigurnost kibernetičkog prostora postala sigurnosni prioritet NATO-a i njegovih članica.

Vježbe su jedan od najučinkovitijih alata za razvoj sposobnosti kibernetičke obrane. Cilj je takvih vježbi osnažiti koordinaciju i suradnju između NATO-a i njegovih članica te poboljšati mogućnosti odvraćanja, obrane i suzbijanja prijetnji u kibernetičkom prostoru i kroz njega.

Vježba Cyber Coalition sudjeluje u povećanju sposobnosti Saveza u provedbi operacija u kibernetičkom prostoru za vojne i civilne subjekte razvijanjem situacijske svjesnosti, dijeljenjem obavještajnih podataka o kibernetičkom prostoru i upravljanjem kibernetičkim incidentima.

Cyber Coalition 2021 najveća je NATO-ova vježba u području kibernetičke obrane. Organiziralo ju je Savezničko zapovjedništvo za transformacije (ACT), a provedena je od 29. studenog do 3. prosinca na više desetaka lokacija u zemljama sudionicama. U 14. izdanju okupila je više od 1000 sudionika iz 34 zemlje, i to članice NATO-a i partnerske zemlje, akademske zajednice i industrije. Organizacija vježbe već je drugi put suočena sa specifičnim izazovima provedbe svih zapovjeđenih mjera u vezi sa suzbijanjem pandemije.

Republika Hrvatska na vježbi je od 2009. kao promatrač, a od 2013. kao aktivni sudionik. Zapovjedništvo za kibernetički prostor određeno je od 2016. kao nacionalni nositelj vježbe. Važno je istaknuti da vježba osim stručnjaka iz MORH-a i OSRH uključuje i sudionike iz drugih državnih institucija (Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, Sigurnosno-obavještajna agencija, Zavod za sigurnost informacijskih sustava, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Agencija za zaštitu osobnih podataka), akademske zajednice (Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, Pravni fakultet Osijek, Algebra) te privatnog sektora (INsig2, INFIGO IS, Microsoft Hrvatska, EDURON IS).

Uz Zapovjedništvo za kibernetički prostor važan je čimbenik i CARNet, koji koordinira aktivnosti akademske zajednice i industrije.

Vježba pridonosi NATO-ovoj transformaciji kibernetičkog prostora pružanjem platforme za identificiranje nedostataka u sposobnostima, zahtjeva za obuku i potvrdu postupaka u razvoju kako bi se podržao razvoj kibernetičkog ratovanja te poboljšalo kibernetičko obrazovanje i obuka.

Nacionalni su ciljevi vježbe: potvrđivanje postojećih procedura u otkrivanju i postupanju u slučajevima kibernetičkih ugroza, s posebnim naglaskom na pravna postupanja te dijeljenje znanja kroz ustrojavanje jedinstvene obučne skupine sastavljene od eksperata iz tijela državne uprave.

Za ovogodišnje izdanje vježbe oformljen je tim OSRH sastavljen od 10 djelatnika. Aktivnosti je provodio u zagrebačkoj vojarni “Petar Zrinski”, u prostorima Simulacijskog središta Zapovjedništva za obuku i doktrinu HKoV-a. Dva su pripadnika upućena u NATO-ov Centar izvrsnosti za kibernetičku obranu koji se nalazi u Tallinu, Estonija, odakle su sudjelovali u upravljanju provedbom vježbe.

Prvi je put na jednoj lokaciji ustrojena jedinstvena obučna skupina sastavljena od stručnih predstavnika tijela državne uprave koja sudjeluju u osiguravanju sigurnosti kibernetičkog prostora Republike Hrvatske (MORH, SOA, ZSIS, MUP, CARNet, MVEP, AZOP) te je osnaženo sudjelovanje pravnih stručnjaka državnih tijela i akademske zajednice u svakom pojedinom scenariju.

Scenariji vježbe izmišljeni su i prilagođavaju se aktualnoj situaciji i mogućim ugrozama u području djelovanja oružanih snaga bilo koje od zemalja sudionica – članica NATO-a. Scenarijima se upravlja iz središta u Tallinu, odakle se otklanjanje incidenata ciljano prepušta pojedinim nacionalnim sudionicima. Njihova je zadaća otkrivanje napada i utvrđivanje činjeničnog stanja, povratna informacija o uočenom, utvrđivanje utjecaja na ostale sudionike, otklanjanje prijetnje i strukturirano izvješćivanje o učinjenom.

Takav je oblik vježbe iznimno bitan za sve sudionike. Na kraju svake provedene vježbe stječu se sposobnosti koje su korisne u stvarnim situacijama, a podrazumijevaju testiranje taktičkih, operativnih i pravnih postupaka, razmjenu informacija te suradnju s ključnim partnerima u zaštiti kibernetičkog prostora.


brigadir Daor Dabo, zapovjednik Zapovjedništva za kibernetički prostor:

Okruženje u vezi s kibernetičkom sigurnosti danas je izazovno. Naime, svjedoci smo sve veće digitalizacije poslovanja i u privatnom i u javnom sektoru. U kibernetičkoj domeni postoje brojni izazovi, kao i cijeli niz motivacija za maliciozne aktere. Osim različitih avanturista, aktivista, kriminalaca, sve je češći terorizam i špijunaža te ostali oblici protudržavne aktivnosti. U kibernetičkom prostoru treba se braniti investicijama, što znači da svi sustavi države trebaju što više investirati u kibernetičku sigurnost i obranu. Osim u opremu, najvažnije je investirati u ljude. Dobro motivirani i sposobni djelatnici mogu izvući maksimum iz opreme kojom raspolažu te na taj način adekvatno obraniti kibernetički prostor. Ova je vježba jedan oblik doprinosa Ministarstva obrane i Oružanih snaga kibernetičkoj obrani Republike Hrvatske. Kroz ovakvu vježbu zapravo gradimo kibernetičke sposobnosti svih tijela državne uprave, ali i šire zajednice. Izazovni scenariji vježbe i najsuvremeniji kibernetički poligoni sigurno su jako dobra osnova za izgradnju sposobnosti naših stručnjaka.


satnik Ozren Šebalj, voditelj vježbe u Republici Hrvatskoj

NATO-ova međunarodna vježba Cyber Coalition najveća je i najpoznatija vježba koja se bavi kibernetičkim prostorom. Njezin je cilj jačanje otpornosti, obrana i obrada kibernetičkih ugroza, prepoznavanje i usavršavanje postojećih procedura te podizanje situacijske svjesnosti. Na vježbi sudjeluju 34 zemlje, članice i partneri NATO-a, uključujući i akademsku zajednicu te industriju informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Dva pripadnika OSRH sudjeluju na vježbi kao dio upravljačke strukture NATO-a u Tallinu u Estoniji. U Republici Hrvatskoj osnovana je jedinstvena skupina sastavljena od stručnjaka koji dolaze iz tijela državne uprave, a na vježbi sudjeluje i akademska zajednica te specijalizirane tvrtke iz područja kibernetičke obrane.

Tekst: ZZKP

Foto: Tomislav Majić, Dominik Kos