DVD Mirovna operacija CHAD

Sudjelovanje pripadnika OSRH u mirovnoj operaciji EU-a u Čadu 2008. godine