Godina velikih projekata, noviteta i promjena

Razgovor – brigadir Željko Ljubas, zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu ”Fran Krsto Frankopan“

Zapovjedništvo za obuku i doktrinu ”Fran Krsto Frankopan“ na samom je početku ove godine dobilo novog zapovjednika – brigadira Željka Ljubasa – koji je dotad obnašao dužnost zamjenika zapovjednika ZOD-a. Otkrio nam je mnoštvo promjena, planova i projekata koji ih očekuju u idućem razdoblju.

Došli ste na mjesto zapovjednika ZOD-a prije nekoliko mjeseci. Jeste li zadovoljni stanjem, aktivnostima i kapacitetima koje ste zatekli?

Na dužnost zapovjednika ZOD-a stupio sam 1. siječnja ove godine. S obzirom na to da sam do tada obnašao dužnost zamjenika zapovjednika ZOD-a, za mene ovdje nema nepoznanica. Izradili smo godišnji plan rada za 2019. i mogu reći da je aktivnosti puno, a ove godine s nadolazećim preustrojem očekujemo ih još i više. Istodobno, pratimo trendove u obuci i doktrini te se trudimo dalje razvijati, unositi promjene i poboljšanja u naše programe obuke, kao i u izradu doktrinarnih publikacija.

Koje postrojbe danas djeluju unutar ZOD-a?

ZOD je ustrojen 2007. godine i u svojem je sastavu imao 11 ustrojstvenih cjelina koje su bile smještene na 20 lokacija. Također, u sastavu ZOD-a bila su četiri stalna vojna poligona (Gašinci, Slunj, Korana i Cerovac), jedan privremeni (Rt Kamenjak), te tri vježbališta (Gakovo, Kindrovo i Lepirac). U razdoblju 2014. – 2016. iz sustava ZOD-a pod zapovijedanje Zapovjedništva HKoV-a operativno su izmještene četiri postrojbe: Središte za međunarodne vojne operacije, Inženjerijska pukovnija, Topničko-raketna pukovnija, Pukovnija protuzračne obrane te je ugašena Logistička pukovnija. 

Trenutačno se u sastavu ZOD-a nalazi šest ustrojstvenih cjelina: Zapovjedništvo i Dom zapovjedništva u Osijeku, Pješačka pukovnija (PjP) na Gašincima, Središte za temeljnu obuku (STO) u Požegi, Simulacijsko središte (SimS) u Zagrebu i Središte za borbenu obuku (SBO) na Slunju. Pod zapovijedanjem ZOD-a nalaze se dva vojna poligona  ”Gašinci“ i ”Eugen Kvaternik” Slunj, kao sastavnice Pješačke pukovnije odnosno Središta za borbenu obuku.

Kakve vas promjene očekuju u budućem preustroju ? Hoće li se promijeniti i misija ZOD-a?

Sukladno prijedlogu novog ustroja slika ZOD-a bitno će se promijeniti. Ustrojava se Središte za razvoj vođa “Marko Babić“ u Udbini. Pješačka pukovnija i Središte za temeljnu obuku integriraju se u novu postrojbu – Središte za obuku borbenih rodova HKoV-a. Novim ustrojem ZOD-u se dodjeljuje misija obuke pripadnika HV-a za upućivanje u međunarodne vojne operacije koju provodi SMVO Rakitje te misija ustrojavanja i obuka pričuve koju će provoditi šest pješačkih pukovnija i jedna Topničko- raketna pukovnija. Oni će u novom ustroju biti u sastavu ZOD-a.

Novim se prijedlogom ustroja misija ZOD-a povećava, kao i broj zadaća važnih za misiju, a misija ZOD-a definira i misije ustrojstvenih cjelina. Odjel obuke i doktrine ZOD-a ključna je ustrojstvena cjelina ovog zapovjedništva i nadležna za misiju iz područja obuke, naučenih lekcije, normizacije i doktrine. Nadalje, misija ZOD-a provedba je temeljne vojne obuke (DrVO) koju provodi Središte za temeljnu obuku u Požegi, provedba specijalističke vojne obuke (SVO) i prekvalifikacija dočasnika koju provodi Pješačka pukovnija na Gašincima.

Misija je Zapovjedništva i provjera osposobljenosti i uvježbanosti postrojbi i Zapovjedništva HKoV-a za provedbu doktrinarnih i dodijeljenih zadaća koju provodi  SBO Slunj, potom provjera i nadzor provedbi vježbi stožera/zapovjedništava na zapovjednom mjestu uz uporabu simulacijskih sustava koje provodi SimS.

S obzirom na sve navedene promjene, možemo li očekivati i novitete u području obuke?

Ono što bih novo htio istaknuti u području obuke jest da je u završnoj fazi  izrada novog Programa SVO koji će obuku s dosadašnjih 12 tjedana skratiti na deset, što će obuku učiniti izazovnijom. Trenutačno je u tijeku izrada Planova obuke razvrstane pričuve postrojbi rodova borbene potpore, čija je obuka planirana u četvrtom kvartalu 2019. godine. Također,  u tijeku je dovršetak Koncepta i Programa obuke Središta za razvoj vođa, novoustrojene postrojbe ZOD-a, u čiju su izradu osim djelatnika ZOD-a uključene i druge postrojbe Hrvatske vojske.

Nedavno je u Požegi završena obuka još jednog naraštaja dragovoljnih ročnika. Kako ste zadovoljni brojem mladih koji se prijavljuje?

Od prvog naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju 2008. godine, do danas, kroz Središte za temeljnu obuku u Požegi prošla su 24 naraštaja. Tu su još i vrhunski sportaši, glazbenici, vojni specijalisti i kandidati za časnike zdravstvene struke, koji prolaze obuku po skraćenom programu.

Obuku u trajanju od osam tjedana uspješno je završilo 8082 dragovoljnih ročnika. Ako im pribrojimo 45 vrhunskih sportaša, potom 234 vojnih specijalista i 58 kandidata za časnike zdravstvene službe, u razdoblju od deset godina dolazimo do ukupne brojke od 8419 mladih vojnika i pričuvnika – od toga 1040 žene i 7380 muškaraca.

Od 2017. godine možemo se pohvaliti s trima naraštajima ročnika godišnje, a pozitivan trend dijelom je i rezultat kvalitetnih kampanji privlačenja mladih u vojsku. Naime, ulaskom u vojsku otvara im se put za karijeru i osiguranu egzistenciju. Tome svakako pridonose povećana materijalna prava. Pogledamo li samo visinu plaće dragovoljnog ročnika, ona je do 2017. iznosila 1190 kn, da bi se povećala na 2000 kn, a od početka ove godine taj je iznos 3000 kuna. No i dalje većina mladih ročnika kao razlog za dolazak u vojsku navodi domoljublje, izazov vojničkog poziva, a mnoge od njih motivira i sudjelovanje njihovih najbližih u Domovinskom ratu.

Trenutačno se obuka provodi po Programu dragovoljnog vojnog osposobljavanja koji je odobrio načelnik Glavnog stožera OSRH u veljači 2017. godine. Ona u sebi sadržava iskustva iz Domovinskog rata, a tijekom godina implementirani su NATO-ovi standardi. Što se tiče njezine provedbe, uvedena su nova sredstva, jurišna puška VHS te NBKO zaštita.

Što dragovoljni ročnik može očekivati nakon uspješno završene obuke?

Hrvatska kopnena vojska, odnosno Središte za temeljnu obuku ZOD-a provodi temeljnu vojnu obuku za cjelokupne Oružane snage. Slijedi odabir i pozivanje na specijalističku vojnu obuku koja se odvija unutar grana vojske. Potpisivanjem prvog ugovora o vojničkoj službi, mladi vojnici postaju djelatne vojne osobe. Da bi mogli uspješno služiti u postrojbama OSRH, na samom početku moraju proći specijalističku vojnu obuku koja se provodi u rodovskim postrojbama HKoV-a, HRM-u, HRZ-u i ZzP-u.

U ZOD-u specijalističku vojnu obuku provodi Pješačka pukovnija smještena na vojnom poligonu ”Gašinci“. U Pukovniji se provodi obuka za borbene rodove pješaštva i oklopništva, ali i prekvalifikacija i verifikacija vojnika i dočasnika te funkcionalni tečajevi. Sad se na specijalističkoj vojnoj  obuci u Pješačkoj pukovniji nalazi 142 polaznika – 38 vojnikinja i 104 vojnika. Ovo je prvi od triju planiranih naraštaja u 2019. godini. Vojnici koji uspješno završe specijalističku vojnu obuku roda pješaštava i oklopništva dobivaju rasporede u operativnim postrojbama HKoV-a (GOMBR i GMBR).

Kakvi su planovi kad je u pitanju obučna infrastruktura, posebice vezano uz poligon na Slunju i aktivnosti koje se ondje planiraju?

Planovi izgradnje i razvoja vojnog poligona ”Eugen Kvaternik” određeni su Dugoročnim planom razvoja poligona za razdoblje 2019. – 2030. Za ovu smo godinu odredili nekoliko prioriteta poput završetka protuoklopnog strelišta na Koturevu i uređenja područja vježbi s bojnim gađanjem Tuk-Božići. Također, u tijeku je izgradnja i opremanje kontrolno- nadzornog tornja u suradnji s oružanim snagama SAD-a (USAFE). Izrađeni su planovi  za izgradnju tvrdih objekata i ambulante u ”B“ cjelini koji bi povećali smještajne kapacitete vojnog poligona za dodatnih 1000 osoba. Ovaj se projekt provodi u suradnji s američkom vojskom, a početak radova planiran je u jesen ove godine.

Uz postojeću obučnu infrastrukturu, prioriteti su modernizacija postojećih i izrada novih, različitih tipova strelišta za uvježbavanje bojnih i situacijskih gađanja kao što su: Situacijsko strelište Konvojska cesta s bojnim gađanjem, Prostor za uličnu borbu (tunel), Područje za refleksna i situacijska gađanja na otvorenom, Automatizirano pištoljsko strelište “Močila”, Strelište za ručnu bombu, Višenamjensko situacijsko strelište (Tuk), Strelište za neposredna gađanja “Rapnjevača”, Strelište PZO za gađanje ciljeva u zračnom prostoru.

Od aktivnosti koje će se odvijati ove godine na vojnom poligonu na Slunju kao najzahtjevniju u organizacijskom i provedbenom smislu izdvojio bih provedbu taktičke vježbe s bojnim gađanjem Puma 19 u srpnju. Provode se i dvije međunarodne vojne vježbe šireg spektra organizacije i provedbe, Immediate Response 19 i Swift Response 19 u svibnju i lipnju. Vježba Immediate Response 19 bit će jedna od najvećih međunarodnih vojnih vježbi dosad provedenih u Hrvatskoj uz sudjelovanje postrojbi iz 13 savezničkih zemalja. Tijekom vježbe na Slunju će biti stacionirana glavnina snaga s gotovo 1200 vojnika i približno 100 vozila.

Vojni poligon ”Gašinci” očekuju revitalizacija i rekonstrukcija. Možete li nam reći nešto više o tome?

Prije svega, izrađen je Dugoročni plan razvoja VP-a ”Gašinci“ i trenutačno ga ažuriramo sukladno novim odlukama. ”Gašinci” su poligon na kojemu naši vojnici počinju svoj profesionalni put i svjesni smo koliko je važan prvi dojam nakon što potpišu svoj prvi profesionalni ugovor s Ministarstvom obrane. Naš je cilj svim korisnicima poligona pružiti što bolje uvjete smještaja, života i obuke. U ožujku je poligon obišao i potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane kako bi dobio uvid u stanje i dao konkretne smjernice za njegovu izgradnju i revitalizaciju. Nakon toga održan je radni sastanak na kojem su doneseni konkretni zaključci i zadaće s ciljem poboljšanja uvjeta za život i rad. Konkretno, ove godine završit će se radovi na kuhinjskom bloku te sanacija vodoopskrbe poligona. Od iduće bi godine počeli rekonstrukciju jednog objekta, čime bi dobili 96 novih smještajnih mjesta. Svake iduće godine uređivat će se po jedan objekt, tako da bi krajem 2022. godine ukupan broj novih smještajnih kapaciteta dosegnuo 210 mjesta. Osim smještajnih kapaciteta  u 2020. godini, u tehničkom bloku planiramo izvršiti projektiranje novog prališta za borbena vozila s popratnim sadržajima, a izgradnju započeti 2021. godine. Nakon završetka svu borbenu tehniku grupirali bismo u tehničkom bloku, čime bismo ostvarili značajnu uštedu pogonskog goriva na prevoženju borbene tehnike do vježbališta i strelišta.

Možete li nam otkriti neke buduće planove kad je u pitanju Simulacijsko središte?

Simulacijsko središte ZOD-a prepoznato je kao alat koji može pomoći svim strukturama u Republici Hrvatskoj i koje će se sve više koristiti pa je zbog toga Zapovjedništvo ZOD-a putem nadređenog zapovjedništva HKoV-a pokrenulo aktivnosti oko dodjeljivanja objekta 59 u vojarni ”Petar Zrinski“ u Zagrebu Simulacijskom središtu, što je za sada načelno prihvaćeno na svim razinama. Time bismo dobili moderan prostor u  kojem će SimS razviti puni potencijal, kako bi svi njegovi korisnici mogli provoditi vježbe punog spektra.

Simulacijsko središte koristi dva simulacijska sustava JCATS i  VBS-2. JCATS sustav je nadograđen 2017. godine i koristi najmoderniju inačicu kao i veći broj zemalja NATO-a , a VBS-2 sustav za sada u potpunosti zadovoljava potrebe OSRH.

U protekloj je godini iskazan velik interes hrvatske sveučilišne zajednice za suradnjom sa Simulacijskim središtem, tako da je do sada bilo nekoliko sastanaka s Fakultetom strojarstva i brodogradnje te ostalim fakultetima i veleučilištima u pogledu održavanja nastave u SimS-u, kao i pomoć u izradi diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija pomoću modeliranja i simulacijskih modela.

Ima li nešto što biste htjeli istaknuti za kraj?

Želio bih zahvaliti svim djelatnicima ZOD-a koji savjesno i odgovorno obavljaju svoje zadaće, ali isto tako Zapovjedništvu HKoV-a i svim njegovim postrojbama, koje po potrebi sudjeluju u provedbi misije ZOD-a koja se odnosi na obuku i na održavanje infrastrukture na vojnim poligonima. Zapovjedništvo HKoV-a izgradilo je fleksibilan sustav koji omogućuje brzu i efikasnu potporu u nama nedostajućim sposobnostima.

 


Središte za razvoj vođa ”Marko Babić“

Potencijalni centar izvrsnosti

Prijedlogom novog ustroja u sastavu ZOD-a upravo se ustrojava Središte za razvoj vođa ”Marko Babić“ koje će biti smješteno u vojarni ”Josip Jović“ na Udbini, a radi se o sljedniku bivšeg Obučnog središta gardijskog desantnog pješaštva “Damir Tomljanović Gavran” u Šepurinama pokraj Zadra. Koncept Središta izrađen je po uzoru na spomenuto središte te je tradicijski nastavak i većim je dijelom njegov ekvivalent. U izgradnju i ustrojavanje uključene su sve potrebne ustrojstvene cjeline Ministarstva obrane i Hrvatske vojske. Do sada je odrađen velik broj zadaća: izrađen je koncept razvoja, program obuke polaznika i obučavatelja te vizualni identitet Središta.

U tijeku su inženjerijski radovi na objektima, postavljaju se prepreke za obuku, započinje se s izradom tornja za obuku, uređuju se smještajni i uredski objekti i tome slično. Također, na temelju iskustva i sposobnosti odabran je kadar – krajem travnja na HVU-u počinje obuka obučavatelja, a u Središtu na Udbini počinje obuka instruktora. Svečano otvorenje trebalo bi biti 16. rujna ove godine. Tad počinje obuka prvog naraštaja, a tečaj će trajati šest tjedana. Zanimljivo je napomenuti da će kruna završetka obuke biti 48-satna završna hodnja od crkve hrvatskih mučenika na Udbini do tvrđave iznad hrvatskog kraljevskog grada Knina u dužini do 100 km. U Kninu će polaznicima biti uručene diplome i značke te će biti proglašen najbolji polaznik obuke.

Obuka će biti usmjerena na stvaranje odlučnih, prilagodljivih, visokomotiviranih, psihofizički spremnih vođa koji će biti obučeni i osposobljeni za nove izazove. U prvoj fazi obuku će pohađati do 60 polaznika po tri naraštaja dočasnika godišnje te po jedan naraštaj obuke instruktora. U drugoj fazi razvoja Središta (od 2022. godine), uz obuku dočasnika, stvorit će se uvjeti za uključivanje u obuku polaznika programa Kadet te polaznika stranih oružanih snaga. Također, s daljnjim razvojem razmotrit će se mogućnost međunarodnog pozicioniranja i afirmacije Središta kao i njegove certifikacije u cilju uspostave Centra izvrsnosti.


 Memorijal ”Bojnik Davor Jović” –  Prvi za Hrvatsku 2019

Svi su dobrodošli!

Ove je godine Zapovjedništvo ZOD-a organizator natjecanja za najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga RH Memorijal ”Bojnik Davor Jović” – Prvi za Hrvatsku 2019 koje se održava od 3. do 11. svibnja  u vojarni ”Josip Jović“ u Udbini i na širem području općine Udbina. Domaćin natjecanja je Središte za razvoj vođa ”Marko Babić“ u Udbini što natjecanju daje poseban obol. Osim pripadnika Hrvatske vojske, natječu se i pripadnici MUP-a, ali i natjecatelji iz partnerskih i prijateljskih vojski i NATO-ova zapovjedništva, tako da ono ima i svoju međunarodnu dimenziju. Ovo je osmo po redu natjecanje, a ZOD je njegov domaćin po treći put. Uz djelatnike Zapovjedništva u pripreme i organizaciju uključeni su i pripadnici naših podređenih postrojbi, ali i drugih postrojbi Hrvatske kopnene vojske odnosno Oružanih snaga RH. Moram spomenuti nesebičnu potporu čelništva Općine Udbina, Župe Hrvatskih mučenika, Ličko-senjske županije, Policijske uprave i Turističke zajednice Ličko-senjske u organizaciji natjecanja. Radimo kao jedan veliki tim, a svima nam je zajednička želja da ova manifestacija uspije. Osim natjecanja pripremili smo i dodatne sadržaje za posjetitelje, posebno za djecu, tako da vjerujem da ćemo u svibnju unijeti živost u udbinsku svakodnevicu. Svi ste dobrodošli!

Petra Kostanjšak

snimio Josip Kopi