Helikopterom HRZ-a i PZO-a hitno prevezeni pacijenti s Visa i Hvara

Posada Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a 14. je listopada 2015. bila angažirana u akciji hitnog zbrinjavanja jednogodišnjeg djeteta s otoka Visa do KBC-a Split, a odmah nakon toga prevezla je još jednog pacijenta s otoka Hvara. U izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima zbog snažnog juga i jakih turbulencija prilikom slijetanja, letači su vojnim helikopterom  uspjeli prebaciti dijete s Visa do splitskih Firula za 18 minuta. U posadi su bili kapetan natporučnik Ante Franić, kopilot poručnik Marko Filipović-Grčić te tehničari letači nadnarednici Boris Melvan i Franko Peraga. Nakon zbrinjavanja djeteta  posada je ponovno bila angažirana u akciji hitnog prevoženja pacijenta s helidroma Stari Grad s otoka Hvara. I u ovoj su akciji bili iznimno složeni vremenski uvjeti, no presudno je bilo iskustvo i visoka osposobljenost letačkih posada tako da je pacijent koji je doživio moždani udar s Hvara do splitskih Firula prevezen za 14 minuta.
Od početka godine letačke posade ETH-a hitnim su medicinskim letovima prevezle 425 osoba.

M. Karačić; foto: HRZ i PZO/M. Filipović-Grčić