Hitan prijevoz dvoje stranih turista s Visa

Posada Eskadrile transportnih helikoptera  (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a 9. je srpnja bila angažirana u akcijama hitnog zbrinjavanja. Dvoje stranih turista prevezeni su s Visa helikopterom Mi-8 MTV do KBC-a Split.
Posada je s otoka prevezla turistkinju iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koja se ozlijedila prilikom skoka u more i slovenskog državljanina koji je zadobio ozljede padom s bicikla.
Od početka godine letačke posade ETH-a hitnim su medicinskim letovima prevezle  249 osoba.

M.Karačić
Fotoarhiva HRZ-a i PZO-a