Hodnja pripadnika HV-a prema vojarni u Puli

Pripadnici Hrvatske vojske 12. studenog 2019. započeli su dvodnevnu hodnju prema vojarni u Puli koja će nositi naziv “Hrvatski branitelji Istre”