Hrvatska vojska u stanju pripravnosti kao dio Borbene grupe EU-a

Njemačka je vojska 1. srpnja preuzela vodstvo nad borbenom grupom koju čini 4100 vojnika iz devet različitih zemalja, a snagama koje se u pripravnosti nalaze do 31. prosinca 2020. Hrvatska daje potporu s 225 vojnika

Borbena grupa Europske unije (EUBG 2020-2) u kojoj, pod njemačkim vodstvom, sudjeluju i hrvatske snage, ušla je 1. srpnja u šestomjesečno stanje pripravnosti.

Naime, Savezna Republika Njemačka s prvim je danom srpnja preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije, a njemačka vojska preuzela vodstvo nad borbenom grupom koju čini 4100 vojnika iz devet različitih zemalja. Snagama koje će se u pripravnosti nalaziti do 31. prosinca ove godine, Hrvatska daje potporu s 225 vojnika.

EUBG su snage pripravne za brzo djelovanje, a mogu biti razmještene u radijusu do 6000 kilometara oko Bruxellesa. Koncept Borbene grupe EU-a zapravo je temelj za brzi odgovor Europske unije na krizne situacije i njegov je osnovni cilj jamčiti stratešku neovisnost Europske unije.

Prvog dana faze spremnosti europskih snaga zapovjednik Divizije snaga za brzi odgovor (DSK) njemačke vojske, general-bojnik Andreas Hannemann sa svojim je zamjenikom brigadirom Mauriceom Timmermansom održao videokonferenciju za medije na kojoj je predstavio Borbenu grupu EU-a. Obojica su na konferenciji zaključila kako su snage spremne za zadaće koje se potencijalno mogu naći pred njima.

Misije EUBG-a mogu uključivati prevenciju sukoba, misiju stabilizacije, operacije vojne evakuacije, krizni menadžment i očuvanje mira. Borbena se grupa sastoji od pješačke bojne i zapovjednog elementa,  a general Hannemann u slučaju aktivacije postaje zapovjednik snaga EUBG-a.

Borbene grupe Europske unije (EUBG – European Union Battle Group) vojna su sposobnost Europske unije spremne za brzo djelovanje, a na rotacijskoj osnovi u šestomjesečnom stanju pripravnosti uvijek su po dvije borbene grupe: jedna je pod vodstvom Njemačke u kojoj sudjeluju pripadnici bojne Vukovi GMBR-a, a druga je španjolsko-talijanska amfibijska borbena grupa.


Razmještaj unutar 72 sata

Njemačka Divizija snaga za brzi odgovor (DSK) iz Stadtallendorfa osigurava modularno i razmjestivo zapovjedništvo koje se, za potrebe operacije može razmjestiti diljem svijeta. Ako Europska unija odluči upotrijebiti borbenu grupu, nakon aktivacije snaga, prvi vojnici moraju biti u Stadtallendorfu spremni za razmještaj unutar 72 sata. U roku idućih pet dana trebalo bi započeti razmještanje snaga ondje gdje su potrebne.

EUBG 2020-2 sastoji se od Glavne borbene grupe (Core BG), Medicinskih namjenskih snaga (MedTF), Bojne službe za borbenu potporu (CSSBn), Satnije Vojne policije (MPCoy), Postrojba za CIMIC potporu (CSU), Namjenskih snaga za psihološke operacije (PsyOps TF), Specijalnih snaga i Voda za obavještajno djelovanje (ISTAR Platoon).


Hrvatska vojska šesti put u EUBG-u

Hrvatska je do sada sudjelovala u pet Borbenih grupa Europske unije. Prvi je put to bilo u prvoj polovini 2011. godine u Borbenoj grupi EU-a pod vodstvom Švedske. Nakon toga, 2012. i 2016. godine Hrvatska je sudjelovala u EUBG-u pod vodstvom Njemačke, a 2017. godine pod vodstvom Italije. Zadnje sudjelovanje bilo je u drugoj polovini prošle godine u Borbenoj grupi pod vodstvom Poljske.

4100 vojnika čini borbenu grupu

225 hrvatskih vojnika u borbenoj je grupi

Pripremila Petra Kostanjšak