Hrvatski bedem – prikaz dostignutih sposobnosti Hrvatske vojske od ustrojavanja do danas

Bojnik Željko Vuk, stožerni časnik za vježbe, Odjel za obuku, J3 Operativna uprava GS OSRH: Serijom vježbi pod zajedničkim nazivom Hrvatski bedem 1991. – 2021. namjera je prikazati sve dostignute sposobnosti Hrvatske vojske od ustrojavanja do današnjih dana kao što su: sposobnosti u obrani, nacionalnoj i kolektivnoj; sposobnosti u doprinosu međunarodnoj sigurnosti; sposobnosti u potpori civilnim institucijama na kopnu, moru, u zraku i cyber prostoru, ali i zajedničke sposobnosti s našim saveznicima i partnerima u provedbi svih triju misija Hrvatske vojske i u svim četirima domenama

Ovogodišnje obilježavanje jubilarne 30. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske planirano je na drugačiji način nego bi se to moglo očekivati. Naime, cjelokupna situacija s razvojem pandemije prouzročene virusom SARS-CoV-2 zahtijevala je drugačiji pristup planiranju prije svega iz razloga zaštite zdravlja vojnika, ali i stanovništva, ističe bojnik Željko Vuk, koordinator vježbi koje se provode pod zajedničkim nazivom Hrvatski bedem 1991. – 2021. S bojnikom Vukom razgovarali smo o izazovima koje su nametnule nove okolnosti te seriji planiranih vježbi koje će biti provedene u idućem razdoblju.

Ovogodišnje jubilarno obilježavanje Dana OSRH planirano je kroz niz nacionalnih i međunarodnih vježbi koje će biti provedene pod zajedničkim nazivom Hrvatski bedem. O kojim je i kakvim vježbama riječ?

Ukupno je planirano devet vojnih vježbi s vremenskim odmakom ili na različitim lokacijama. Prva vježba u nizu je Štit 21, koju su provele postrojbe protuzračne obrane Hrvatske vojske. Kroz vježbu Stabilnost 21/1 provest će se ocjenjivanje i prikazati spremnost snaga za upućivanje u operaciju ojačane prednje prisutnosti u Poljsku i operaciju potpore miru na Kosovo. Međunarodna vojna vježba specijalnih snaga Black Swan 21 planirana je s ciljem uvježbavanja planiranja i provedbe specijalnih operacija u međunarodnom okružju. Vježbama Prstac 21 i Barakuda 21 Hrvatska ratna mornarica provest će uvježbavanje postrojbi Flote i Obalne straže u pomorskim operacijama s provedbom bojnih gađanja površinskih ciljeva brodskim topovima. Astral Knight 21 međunarodna je vojna vježba zračnih snaga i snaga integrirane protuzračne obrane, a provodi se u zračnom prostoru Italije, Slovenije, Hrvatske i Albanije. Laufer 21 međunarodna je vježba obavještajnih postrojbi pod vodstvom Obavještajne pukovnije OSRH. Naglasak je na sudjelovanju članica inicijative A-5, a u potpori je dijela vježbe Immediate Response 21 koji se provodi na teritoriju RH. Međunarodna vojna vježba Immediate Response 21 provodit će se u svibnju/lipnju 2021. u sklopu vježbi Southern Exercise Portfolio pod zapovjedništvom američkog Zapovjedništva za Europu (EUCOM) i dio je vježbe Defender Europe 21 koju Zapovjedništvo američkih kopnenih snaga za Europu i Afriku (USAREUR-AF) provodi na području Europe od kraja travnja do početka lipnja 2021. Na Danu uvaženih gostiju 27. svibnja 2021. na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” Slunj bit će provedena pokazna vježba s ciljem prikaza dostignutih sposobnosti Hrvatske vojske u provedbi zadaća u suradnji i zajedničkom djelovanju sa savezničkim snagama koje će sudjelovati na vježbi Immediate Response 21. Serija vježbi završit će međunarodnom vježbom Cyber Mwcke 21 koja će se provesti u lipnju i na kojoj će se prikazati sposobnosti kibernetičke obrane.

Koje se sposobnosti žele prikazati tijekom njihove provedbe?

Serijom vježbi pod zajedničkim nazivom Hrvatski bedem 1991. – 2021. namjera je prikazati sve dostignute sposobnosti Hrvatske vojske od ustrojavanja do današnjih dana kao što su: sposobnosti u obrani, nacionalnoj i kolektivnoj; sposobnosti u doprinosu međunarodnoj sigurnosti; sposobnosti u potpori civilnim institucijama na kopnu, moru, u zraku i cyber prostoru, ali i zajedničke sposobnosti s našim saveznicima i partnerima u provedbi svih triju misija Hrvatske vojske i u svim četirima domenama. Kroz vježbe će se prikazati i osposobljenost pripadnika Hrvatske vojske u uporabi novih oružnih sustava, novih borbenih sredstava i tehnike, kao i sredstava borbene potpore kojima su opremljeni u proteklih nekoliko godina.

S obzirom na to da je planirano da vježbe budu provedene u svim četirima dimenzijama ratovanja, možete li nam reći koliko je planirano sudionika i koja će sredstva biti uključena?

Sveukupno se u aktivnostima koje će biti provedene pod zajedničkim nazivom Hrvatski bedem 1991. – 2021. očekuje sudjelovanje više od 2700 pripadnika Hrvatske vojske svih rodova i struka, više od 350 borbenih i neborbenih vozila različitih vrsta, više od 20 topničkih sustava, do 20 vozila specijalne namjene, do 14 brodova HRM-a, zrakoplovi MiG-21, do šest transportnih helikoptera te do četiri helikoptera OH-58D.

Koliko će ukupno pripadnika savezničkih i partnerskih snaga sudjelovati na tim vježbovnim aktivnostima te s kojim sredstvima?

U provedbi vježbi očekuje se aktivno sudjelovanje oko 850 pripadnika savezničkih vojski koji će koristiti oko 450 borbenih i neborbenih vozila, nekoliko desetaka zrakoplova i više od 20 topničkih sustava. Uz navedeno, još do 150 pripadnika savezničkih vojski bit će uključeno u potporu aktivnosti u pripremnom razdoblju. Osim pripadnika vojski, u potporu aktivnosti od strane saveznika uključen je i određen broj ugovornih dobavljača, civilnih tvrtki iz RH i inozemstva čija je zadaća isključivo potpora aktivnosti u vidu osiguranja različitih usluga za potrebe savezničkih snaga. Sve savezničke snage koje će sudjelovati na vježbama na teritoriju RH moraju biti samoodržive u skladu sa smjernicama Zapovjedništva američkih kopnenih snaga za Europu i Afriku, koje je nositelj svih ključnih vježbi. Ovdje je važno naglasiti da saveznici sve svoje troškove na svim vježbama na kojima će sudjelovati snose sami, odnosno nema dodatnih troškova za Hrvatsku vojsku.

Dolazak velikog broja pripadnika stranih vojski kao i pripadajuće tehnike u Hrvatsku zahtijeva dodatni angažman u organizacijskom smislu (transport, smještaj…). Što je sve vezano uz to bilo potrebno poduzeti?

Republika Hrvatska, odnosno Hrvatska vojska, na međunarodnim vježbama koje se provode na teritoriju RH ima obvezu pružanja potpore kao zemlja domaćin (Host Nation Support), što u ovom konkretnom slučaju zahtijeva angažiranje snaga logističke potpore i inženjerijskih postrojbi HV-a. Trenutačna situacija, kad je dobar dio snaga Hrvatske vojske angažiran na zadaćama potpore civilnim institucijama na područjima pogođenim potresom, zahtijevala je dodatne napore u koordinaciji uporabe snaga. Transportni kapaciteti koji će biti angažirani tijekom prihvata savezničkih snaga djelomično su ograničeni, ali u koordinaciji sa saveznicima pronađen je model koji će osigurati transport svih njihovih postrojbi do konačnih destinacija, odnosno poligona i vježbališta na kojima će se provoditi vježbe. S druge strane, ograničenja koja se tiču smještajnih kapaciteta isključivo su povezana s trenutačnom situacijom i pandemijom koronavirusa. Zdravlje vojnika uvijek je bilo na prvom mjestu. Bili smo stoga prisiljeni smanjiti smještajne kapacitete pridržavajući se epidemioloških mjera u cilju zaštite sudionika vježbe. U koordinaciji sa saveznicima, koji i u ovom slučaju moraju imati sposobnost samoodrživosti, što znači da sami moraju osigurati smještaj za svoje pripadnike, preplaniranjem određenih aktivnosti Hrvatske vojske osigurani su potrebni radni i smještajni kapaciteti kako bi se vježbe mogle provesti u punom opsegu uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera. S obzirom na to da se aktivnosti u pripremi provode na gotovo cijelom teritoriju Hrvatske, provedena je koordinacija s drugim ministarstvima Vlade RH. Znatnu će potporu dolasku savezničkih snaga u Hrvatsku pružati Ministarstvo unutarnjih poslova, a s aktivnostima na vježbama upoznata su i druga tijela: Ministarstvo financija, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i dr., sve s ciljem uspješne provedbe planiranih aktivnosti.

Što se u konačnici očekuje od tako velikog broja i širokog sadržaja vježbi, odnosno koji bi bili glavni ciljevi tih aktivnosti?

Cjelokupna situacija s pandemijom prouzročenom virusom SARS-CoV-2 zahtijevala je drugačiji pristup planiranju, prije svega zbog zaštite zdravlja vojnika, ali i stanovništva. Umjesto jedne velike vježbe kao što je bila Velebit 18, koja je istodobno provođena praktički na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i na kojoj je istodobno bio angažiran velik broj pripadnika na pojedinim lokacijama, za ovu je godinu planiran niz manjih vježbi s točno definiranim ciljevima svake pojedinačne vježbe, koje se provode zasebno, svaka na drugoj lokaciji i bez nepotrebnog gomilanja snaga. Svaka je od navedenih vježbi usmjerena na točno određeno specifično područje i ima jasno definiran cilj. Cilj je svake vježbe podizanje spremnosti svakog pojedinca i postrojbe Hrvatske vojske za izvršenje zadaće. Kad se pogledaju sve vježbe koje se planiraju provesti, sva područja koja vježbe pokrivaju, može se vidjeti da je generalni cilj podizanje spremnosti Hrvatske vojske za sve tri misije u svim četirima domenama.

Vježba Immediate Response središnji je događaj prikaza naših i savezničkih sposobnosti. Što će sve obuhvatiti?

Immediate Response 21 međunarodna je vojna vježba kopnenih snaga s naglaskom na JRSOM-I (Joint Reception, Staging, Onward Movement and Integration) potpori snagama u tranzitu te integraciji multinacionalnih snaga, koja se provodi istodobno u deset zemalja. Na toj je vježbi Hrvatska i zemlja domaćin i tranzitna zemlja. Savezničke će snage stići na teritorij Republike Hrvatske kopnom, morem i zrakom. Morskim će putem, preko luke Gaženica u Zadru pristizati oprema, borbena i neborbena tehnika savezničkih snaga koje će sudjelovati na vježbama u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Privremeni je smještaj snaga organiziran u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku, odakle će se dalje razmještati na poligone u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na kojima će se provoditi vježbe. Za razmještanje savezničkih snaga kopnenim putem koristit će se kopneni granični prijelazi između Hrvatske i Slovenije te Hrvatske i Mađarske. Glavnina će savezničkih snaga na teritorij Hrvatske stići zračnim putem preko Međunarodne zračne luke “Franjo Tuđman” u Zagrebu. Na teritoriju RH obučne aktivnosti težišno će se provoditi na poligonu “Eugen Kvaternik” Slunj, gdje je planirana provedba integracijske obuke, gađanja iz osobnog naoružanja, borbenih vozila, topničkog naoružanja i zrakoplova. Središnji prikaz naših i savezničkih sposobnosti u okviru obilježavanja 30. obljetnice, možemo reći 30. rođendana Hrvatske vojske, održat će se 27. svibnja na Danu uvaženih gostiju vježbe Immediate Response 21 na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik”. Bit će to dan uoči 30. obljetnice povijesnog postrojavanja na stadionu u Kranjčevićevoj.

S obzirom na pandemiju i sudjelovanje većeg broja stranih vojnika u planiranim aktivnostima Hrvatskog bedema, s kakvim se izazovima u organizaciji susrećete?

Planski proces međunarodnih vježbi počeo je neposredno prije izbijanja pandemije i samo je jedna, Inicijalna planska konferencija, provedena uživo sa svim sudionicima. Nastavak planskog procesa proveden je virtualno putem videotelekonferencija. Prema mojim saznanjima i iz razgovora sa saveznicima i partnerima, ovo je prvi put da je planski proces za jedan tako kompleksan ciklus vježbi proveden na takav način. Osim redovitih zadaća planskog procesa, ove je godine trebalo planirati mjere u svrhu zaštite od širenja pandemije. Upravo iz tog razloga sve će međunarodne snage provoditi obuku po modelu Training in the bubble (obuka u balonu) prema preporuci epidemiološke struke Zapovjedništva američkih kopnenih snaga za Europu i Afriku kako bi se kontakti među sudionicima vježbe sveli na najmanju moguću mjeru, a da se istodobno postrojbama omogući ostvarenje postavljenih obučnih ciljeva. Navedeni će izazovi zahtijevati od svih sudionika prilagodljivost trenutačnim situacijama jer samo će brzom prilagodbom na novonastalu situaciju vježbe ostvariti svoje ciljeve, a zdravlje vojnika neće biti ugroženo.

Razgovarali: Martina Butorac, Željko Stipanović

Foto: Leida Parlov