Hrvatski ponos 2009

Vježba Hrvatski ponos 2009 održana je 29. siječnja na vojnom poligonu “Gašinci”. Sudjelovao je 13. HRVCON koji je u sljedećoj redovitoj rotaciji upućen u misiju ISAF u Afganistan, a njegovi su pripadnici najvećim dijelom iz sastava Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.