I Zagorci su branili Karlovac

Više od 12 000 zagorskih branitelja dalo je doprinos stvaranju domovine boreći se tijekom Domovinskog rata na svim bojištima u Hrvatskoj. Mnogi od njih borili su se na karlovačkom bojištu

“I Zagorci su branili Karlovac i njegovu okolicu, a najviše njih kao pripadnici 103. br HV. Na sjećanje i spomen dali izraditi pripadnici Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog Zagorja. Karlovac 1991 – 2023”

U vrijeme neposredne ratne opasnosti i najžešćih napada, Karlovac i karlovačko područje branili su i Zagorci. Umirovljeni satnik HV-a Zdravko Senčar, jedan od Zagoraca koji su u Karlovcu branili Hrvatsku, o tom vremenu kaže: “Najveći dio Zagoraca koji su sudjelovali u obrani Karlovca bili su pripadnici 103. ‘zagorske’ brigade ZNG-a/HV-a. Oni su već od 7. listopada 1991. godine, po zapovijedi tadašnjeg zapovjednika Janka Šafranka, snagama jedne, u Karlovcu zvane ‘zagorske’ bojne kojom je zapovijedao Ivan Topolovec, pomogli da se zaustavi napredovanje neprijatelja u pohodu na grad. Prva je na karlovačko ratište otišla satnija sa zapovjednikom Dragutinom Čajkom i zamjenikom Stjepanom Pavlišom. Ona je u početku bila razmještena u neposrednoj blizini sadašnjeg Muzeja, na Mostanju, dok su ostali bili razmješteni od karlovačkog prigradskog naselja Logorišta do sela Belaja na području Duge Rese. Već do studenog 1991. cijela 103. brigada stigla je na šire karlovačko područje i uspješno izvršavajući sve dodijeljene joj zadaće ostala je tu sve do lipnja 1992. godine. Za obranu Karlovca neki od Zagoraca dali su i svoje živote. Osim toga, neki su od Zagoraca postali pripadnici 110. i 129. karlovačke brigade ZNG-a/HV-a te su dvojica od njih u sastavu 10. brigade poginula.”

Moderna zgrada Muzeja Domovinskog rata Karlovac-Turanj otvorena je 2019. godine. Stakleno-čelič- na konstrukcija zgrade štiti, ali i otkriva ratnim eksplozijama i gelerima izbušene ciglene zidove povijesnog braniteljskog položaja na Turnju prozvanog Hotel California. Konzerviran je onakav kakav je bio na kraju Domovinskog rata i sačuvan

U znak sjećanja na te teške dane ali i veličanstvene pobjede, u znak trajnog prijateljstva i povezanosti zagorskih i karlovačkih branitelja, 20. svibnja 2023. u Karlovcu je otkrivena spomen-ploča. Inicijatori njezina postavljanja bili su Zdravko Senčar i Hr- vatski časnički zbor Hrvatskog zagorja, koji u svojem članstvu ima i velik broj pripadnika 103. brigade ZNG-a/HV-a čiji je ratni put započeo baš u Karlovcu. Ploča napravljena od crnog mramora postavljena je ispod staklene plohe Muzeja Domovinskog rata Karlovac-Turanj, na ratnim eksplozijama i gelerima oštećen cigleni zid povijesnog braniteljskog položaja na Turnju, poznat kao Hotel California. Taj je položaj stakleno-čeličnom konstrukcijom novog Muzeja konzerviran i sačuvan onakav kakav je bio na kraju Domovinskog rata. Spomen-ploča postavljena je u skladu s dobivenim suglasnostima Muzeja i Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija RH. Napravljena je od crnog mramora, veličine 60 x 40 cm, a na njoj piše: “I Zagorci su branili Karlovac i njegovu okolicu, a najviše njih kao pripadnici 103. br HV. Na sjećanje i spomen dali izraditi pri- padnici Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog Zagorja. Karlovac 1991 – 2023”.


Na zidu nekadašnjeg ratnog položaja Hotel California, danas konzerviranom i zaštićenom dijelu Muzeja Domo- vinskog rata Karlovac-Turanj, 20. svibnja 2023. postavljena je spomen-ploča koja podsjeća da su brojni Zagorci sudjelovali u obrani Karlovca


TEKST: Lada Puljizević ; FOTO: Željko Gašparović Lada Puljizević