Izvor o razmiricama u neprijateljskim snagama u Lici, studeni 1991.

Dopis zapovjednika 2. ličke brigade pukovnika Petra Trbovića koji je 19. studenog 1991. iz Vrhovina upućen Općini Korenica s prilogom – dopisom poslanim dan ranije Ratnom predsjedništvu Zajednice mjesnih zajednica Vrhovine svjedoči o razmiricama u neprijateljskim snagama i stanju na okupiranom području (ograničavanje kretanja vozila u zoni borbenih djelovanja, nestašica goriva i korištenje benzinske postaje u Vrhovinama, reguliranje prodaje stoke i drugo). Uz opravdavanje postupaka “Komande” Brigade, znatan dio sadržaja dopisa posvećen je jedinici za posebne namjene SAO Krajine i njezinu zapovjedniku Predragu Baklaiću.

OPŠTINI KORENICA

 U prilogu akta šaljemo vam dopis kojeg smo uputili Ratnom predsedništvu Zajednica mesnih zajednica Vrhovine o zajedničkim akcijama i koordinacijom u izvođenju borbenih dejstava protiv ustaša u zoni brigade.

Mišljenja smo da su naši stavovi podređeni akciji i borbi protiv ustaša i da ćemo samo zajedničkom akcijom osloboditi narod. (…)

———–

(…)

Vašim aktom br. 2/91. od 16. novembra 1991. kojega ste uputili Komandi 6. ličke divizije izneli ste niz neproverenih, nepouzdanih i sumnjivih činjenica na račun Komande i komandanta 2. ličke brigade, na što vam želimo odgovoriti i upoznati nadležne organe u opštini Korenica i SAO Krajina u celini.

U navedenom aktu tražite od K-de 6. ličke divizije da se ponište 3 naredbe ove komande, a da potpisnik tih naredbi (akata) snosi posledice.

Na neke činjenice moramo vam skrenuti pažnju kako biste bili primorani da o njima razmišljate:

 • Pre dolaska sadašnje K-de 2. ličke brigade na ovaj prostor, iako je rat trajao nekoliko mjeseci, nije bilo formirano ratno predsedništvo ZMZ – Vrhovine niti su legalni organi vlasti funkcionisali. Na inicijativu K-ta brigade prišlo se tome radu. Vojnici, dobrovoljci, narod – sirotinja, čije su kuće spaljene, bili su mesecima prepušteni na milost i nemilost i svoje životne sudbine i probleme rešavali su mimo organa vlasti koja nije funkcionisala.
 • Našom naredbom 1/68 od 14. 11. ograničeno je kretanje motornih vozila i ljudi posle 20.30 časova. Izgleda da neko ko živi u Korenici i dalje – van dometa artiljerijske vatre ustaša ne shvaća da je ovo RAT u kojem svakodnevno strada veliki broj nedužnih ljudi. Svjetla-farovi automobila osvjetljavaju naselja, pokrete jedinica i oruđa. Diverzantske grupe ustaša koje se mogu uočiti sa okolnih visina mogu osmatrati ciljeve i vršiti korekciju vatre (dokaz za to je dejstvo iz haubice 105 mm sa 19 granata po Vrhovinama pre 10 dana, i svakodnevna dejstva po selima na frontu). Sem toga ima vojnih obveznika koji bez odobrenja napuštaju položaj i svoje dužnosti, a pretpostavlja se da ima i krađe, šverca i drugih nedozvoljenih radnji. To moramo sprečiti i narodu na ovome prostoru povratiti mir i spokojstvo koje mu je nužno i koje je zaslužio. Niko ne uvodi policijski čas i ograničava kretanje ljudi i njihovih delatnosti, ali treba najzad shvatiti da je ovo Zona gde se izvode borbena dejstva. Za donošenje takvih naredbi nije nužno konsultirati organe vlasti jer je ovo oružana borba, a starešine komande brigade znaju svoje pravo, dužnost, obaveze i odgovornost – spašavanje ljudskih života.
 • Komanda brigade nije samovoljno i u potpunosti zabranila korišćenje goriva na benzinskoj pumpi Vrhovine.

U opštoj nestašici goriva na ovome prostoru, i šire, mi smo iz vojnih vozila sipali gorivo u rezervoar na benzinskoj pumpi i dozvolili da gorivo, pored JNA, koristi stanica milicije, štab civilne zaštite, preduzeće koje funkcioniše i privatna lica sa posebnim razlogom. O količini goriva koja je zatečena u pumpi postoji zapisnik od nadležnih organa K-de brigade. Ako se govori o nezadovoljstvu građana zbog takve restrikcije, to su građani ove ZMZ – Vrhovine koji imaju svoj ratni raspored u jedinicama brigade koji bi, radi se o pojedincima, koristili gorivo za privatne poslove, pa čak i zloupotrebu.

 • Kada se radi o “Zabrani prodaje stoke” što je navedeno u vašem aktu, vaš navod nije istinit. Naime po našem dolasku ovamo utvrđeno je da je bilo nezakonitih radnji, oko prodaje stoke, krađe i bogaćenja na račun sirotinje koja ostaje bez i gde ičega svoga. Prodaja stoke nije ukinuta, ali je prethodno pregleda veterinar, utvrđuje njeno vlasništvo i preduzimaju i druge mjere.
 • O jedinici posebne namene SAO Krajine čiji je starešina Predrag Baklaić činjenice su sledeće:
 • do našeg dolaska ovamo jedinica je izvršavala niz zadataka u borbi protiv ustaša, što je neosporno i da se dokazati,
 • jedinica je dobro osposobljena i obučena za specijalne zadatke,
 • u zoni borbenih dejstava mora postojati samo jedan koordinator svih akcija i borbi kako ne bi bilo nesporazuma, a posebno da se pripadnici JNA i te jedinice međusobno ne “potuku” ili da naša artiljerija dejstvuje po toj jedinici,
 • jedini zadatak koji je organizovan sa Baklaićem i sve oko te akcije dogovoreno, nije izvršio – nije ni pristao u njeno izvršenje već se prebazirao u Korenicu,
 • na ovome prostoru se nalazi već 7-8 dana, ne izvode nikakve borbene akcije, a ima pijančevanja pojedinaca i nepotrebnog otvaranja vatre po naselju Vrhovine o čemu smo poslali dopis nadležnim organima.

Mi prihvaćamo oberučke da ta jedinica bude u našoj Zoni, da izvršava specijalne zadatke, uz našu svrsihodnu pomoć, ali uz ograničenja koja se odnose na samovolju, nedisciplinu i upotrebu alkohola. Moramo zajednički pripremiti i izvoditi akcije.

Čudno je da potpisnik vašeg akta upozorava K-ta brigade i ostale starešine da smo se trebali uključiti u borbu ovog naroda kada i Baklaić. Mi smo pripadnici JNA, dobrovoljci za borbu, ali treba znati da mi imamo svoje predpostavljene koji odlučuju što ćemo raditi. Mi smo mogli, da smo hteli, sada slobodno šetati po Beogradu, Nišu, Skoplju i dr. mjestima u Srbiji i šire. Mi smo došli ovde, ako treba i da poginemo za slobodu ovog naroda do konačne pobede nad ustaškom vlašću.

 • I još nekoliko bitnih napomena za objašnjenje naših rešenja i postupaka:
 • u zoni smo borbenih dejstava
 • sprečavamo prodor ustaša i svaki dan im nanosimo gubitke
 • želimo da se svi subjekti uključe u ovu borbu i otpor i da dijele sudbinu svoga naroda ovde, a ne u foteljama na drugim mjestima
 • ratno predsedništvo ZMZ mora funkcionisati u svim delatnostima uz našu pomoć
 • organi vlasti, ako budu svakodnevno funkcionisali, obezbediće bolje uslove za borbu 2. ličke brigade, uz manje žrtava,
 • da sada sprečimo, borbu za stranke, za vlast, za bogaćenjem već svi zajednički u borbu protiv ustaša.

Nadam se da prihvatate naše poruke (HR-HMDCDR, 59., kut. 5).

Tekst: dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Centra