• Broj 420, travanj 2013.

    Broj 420, travanj 2013.

    U broju koji je pred vama možete pročitati razgovor sa zapovjednikom 21. HRVCON-a u operaciji ISAF brigadirom Krešom Tuškanom, kao i reportažu o zrakoplovnom savjetničkom timu, koju su djelatnici naše redakcije napravili tijekom nedavna posjeta Afganistanu. Premda je u sklopu tranzicijske faze u kojoj se nalazi ISAF i prijenosa operativnih zadaća i odgovornosti na Afganistanske snage sigurnosti naš kontingent brojčano smanjen, njihove su zadaće i dalje iznimno odgovorne. O tome najbolje svjedoči i reportaža o zrakoplovno-savjetničkom timu koji nakon šest timova koji su svoju zadaću obavljali u Kabulu provodi mentoriranje u Mazar-e-Sharifu…