Kultura sjećanja i Hrvatski generalski zbor

U suradnji Hrvatskog generalskog zbora i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prošle je godine započela provedba prikupljanja oralnopovijesne građe Kultura sjećanja i Hrvatski generalski zbor

Završila je prva faza projekta Hrvatskog generalskog zbora i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar Kultura sjećanja i Hrvatski generalski zbor provedena uz potporu koju je Grad Zagreb dao braniteljskim udrugama za 2021. godinu. Riječ je o projektu u kojem se metodom strukturiranih intervjua prikupljaju usmena kazivanja / sjećanja sudionika određenih povijesnih događaja, a tako prikupljena građa tzv. oralne povijesti postaje vrijedan dio ukupne građe za povijesna istraživanja.

U sklopu odobrenog programa u 2021. godini obavljeno je pet strukturiranih intervjua s članovima HGZ-a: generalom zbora Pavom Miljavcem, počasnim predsjednikom HGZ-a s pravom glasa i bivšim dugogodišnjim predsjednikom HGZ-a; general-bojnikom Marinkom Krešićem aktualnim predsjednikom HGZ-a; general-bojnikom Ljubom Ćesićem Rojsom, zamjenikom predsjednika HGZ-a;  generalom zbora Josipom Lucićem, istaknutim članom i predsjednikom Kluba HGZ-a; general-bojnikom Josipom Štimcem, voditeljem projekta i jednim od utemeljitelja HGZ-a. Strukturirani intervjui s navedenih pet sugovornika HGZ-a snimljeni su u visokoj audiovizualnoj rezoluciji u ukupnom trajanju od 27 sati te je izrađeno 650 stranica transkripata razgovora koji su u procesu autorizacije. Tijekom ove faze projekta uspješno je testirana znanstvena metodologija projekta – strukturirani oralnopovijesni intervjui, koje je osmislio partner programa Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, i time potvrđena njezina znanstvena relevantnost i inovativnost u stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja i promicanju vrijednosti Domovinskog rata.

U nastavku provedbe projekta u planu je intervjuiranje većine od ukupno 111 članova Hrvatskog generalskog zbora s pravom glasa. U 2022. godini tako slijedi provedba deset strukturiranih intervjua s očekivanim rezultatom od oko 55 sati snimljenog audiovizualnog materijala u visokoj rezoluciji te s više od 1200 stranica transkripata. Također, u planu je organizacija znanstveno-stručnog skupa pod naslovom Hrvatski Domovinski rat: oralna povijest i kultura sjećanja te objava autoriziranih dijelova razgovora na portalu HGZ-a kao pilot-projekt za prvi hrvatski oralnopovijesni veteranski portal.

Voditelj projekta je umirovljeni general-bojnik HV-a Josip Štimac, a izvoditelji umirovljeni časnik HV-a Eduard Miličević, profesori i stručni suradnici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar dr. sc. Mislav Gabelica i Vlatka Venos te tehnički suradnik Rudolf Klicper.

Više o projektu: https://hrvatskigeneralskizbor.hr/2022/04/04/zavrsila-prva-faza-projekta-
hrvatskoga-generalskog-zbora-i-instituta-drustvenih-znanosti-ivo-pilar-kultura-sjecanja-i-hrvatski-generalski-zbor-provedena-uz-potporu-grada-zagreba-bran/


Hrvatski generalski zbor (HGZ) kao udruga najviših časnika iz Domovinskog rata – ratnih generala Hrvatske vojske – i specifična ”zajednica sjećanja“ u povodu 30. obljetnice osnivanja ratnih postrojbi HV-a osvijestila je priliku za pružanje osmišljenog doprinosa hrvatskoj kulturi sjećanja polazeći od temeljnih zadaća udruge: promicanja hrvatske vojne misli i tradicije, znanstvenog i stručnog istraživanja Domovinskog rata, zaštite ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te promicanja zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država. U partnerstvu s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar i osloncem na njegove konceptualno-metodološke i empirijske dosege na području istraživanja kulture sjećanja započeli su vrijedan projekt čiji su ciljevi aktivno pridonijeti stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja na Domovinski rat istaknutih sudionika u kreiranju obrane i stvaranju RH te  meritorno pridonijeti kao specifična ”zajednica sjećanja“ ostvarivanju temeljne svrhe i ciljeva Hrvatskog generalskog zbora kao udruge.

Pripremila Lada Puljizević