esp_legionari na proslavi Dana Bastilje 2007. godine