Budući liječnici OSRH završili Temeljnu časničku izobrazbu

U požeškom je Središtu za obuku i doktrinu logistike 19. lipnja petnaest liječnika Oružanih snaga RH završilo specijalistički dio Temeljne časničke izobrazbe zdravstvene službe opće medicinske specijalnosti. Riječ je o liječnicima koji su zaposleni u Ministarstvu obrane temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam kandidata za časnike zdravstvene službe u ožujku ove godine, a koji su osposobljavanje za časnike Oružanih snaga RH započeli u travnju. Pod stručnim vodstvom pukovnice Vesne Majić polaznici su se upoznali s taktikom zdravstvene službe i zdravstvenim zbrinjavanjem ranjenih i oboljelih te s temeljnim pojmovima i načelima taktike, postupanjima, dužnostima i radnjama časnika i postrojbi zdravstvene službe u procesu organiziranja zdravstvene potpore OSRH. Upoznati su sa specifičnostima zbrinjavanja u borbenim uvjetima te osposobljeni za rješavanje sanitetsko-taktičkih problema u zbrinjavanju ranjenih i oboljelih, među ostalim za trijažu, stabilizaciju ranjenih, zbrinjavanje u različitim zemljišnim i vremenskim uvjetima, evakuaciju i sl.
Polaznici su imali priliku stečena znanja primijeniti tijekom petodnevne vježbe u terenskim uvjetima kroz različite scenarije s većim brojem ozlijeđenih. U specijalističkom dijelu Temeljne časničke izobrazbe polaznici su stekli temeljna znanja i vještine za obnašanje prve časničke dužnosti na koju će stupiti 1. srpnja 2015. godine.