Ljeto 2013

Na pokaznoj vježbi spremnosti i osposobljenosti protupožarnih snaga Ljeto 2013 održanoj 13. svibnja 2013. na prostoru zračne luke u Zemuniku sudjelovale su protupožarne snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Namjenski organizirane protupožarne snage OSRH te snage Vatrogasne zajednice Zadarske županije.