Udar 2013

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” održan je završni dio takticke vježbe s bojnim gađanjem Udar 13. Nosilac provedbe vježbe bila je Gardijska oklopno-mehanizirana brigada (GOMBR). Cilj vježbe bio je prikaz uvježbanosti i osposobljenosti postrojbi u brzoj i učinkovitoj pripremi i provedbi borbenih djelovanja usklađenim međurodovskim i intergranskim djelovanjem.