Međunarodna vježba vojnoobavještajnih snaga Laufer 21

Glavni cilj obavještajne vježbe Laufer 21 bio je generiranjem i korištenjem multinacionalnih sposobnosti obavještajnog djelovanja u potpori brigade provesti učinkovite multidisciplinarne obavještajne aktivnosti koje integriraju obavještajne i analitičke kapacitete OSRH i savezničkih oružanih snaga u skladu s NATO-ovim doktrinarnim pristupom

Vojnoobavještajni modul obavještajnog elementa potpore na temelju podataka prikupljenih od drugih senzora u imenovanom području interesa upućuje timove za dubinsko izviđanje iz Obavještajne pukovnije i Vojnoobavještajne satnije sa zadaćom nadzora i prikupljanja informacija o aktivnostima u novoustrojenom kampu za obuku pripadnika lokalnog stanovništva nesklonog središnjim vlastima. Kamp se nalazi na području Crvene zemlje neposredno uz državnu granicu i neposredna je prijetnja te postoje čvrste indicije da će sudionici obučnih aktivnosti provesti sabotaže i subverzije na širem području uz granicu.

Obučne aktivnosti u kampu provode ubačeni elementi iz sastava specijalnih snaga države Plumbeus koja za cilj ima destabilizaciju situacije na području Hrvatske pretežno nastanjenom plumbeuškom manjinom. S obzirom na opisanu prijetnju, nužno je aktivnosti u kampu staviti pod mjere nadzora prije eskalacije nasilja i destabilizacije situacije. Dosadašnja saznanja dobivena s pomoću drona upućuju na moguće lokacije kampova za obuku i moguće rute kretanja. Budući da su kampovi vjerojatno dobro skriveni u gustoj vegetaciji i djelomično ukopani, upućuju se specijalizirani timovi za dubinsko izviđanje koji će to potvrditi. Ovo je kratki scenarij međunarodne vježbe vojnoobavještajnih snaga Laufer 21 koja se tijekom svibnja provodila na nekoliko vojnih poligona i vježbališta u Hrvatskoj.

Laufer 21 međunarodna je vježba vojnoobavještajnih snaga Američko-jadranske povelje. Organizatori su Obavještajna pukovnija i Obavještajna uprava GS OSRH, a provodila se na vojnim poligonima “Eugen Kvaternik” Slunj, “Josip Markić” Knin i “Gašinci” kod Đakova, na vojnom vježbalištu “Gakovo” kod Grubišnog Polja te u vojarni “Josip Zidar” u Velikoj Buni. Laufer 21 dio je vježbe Immediate Response 21, koja je jedan od ključnih dijelova vježbe DEFENDER Europe 21. Osim toga, Laufer 21 jedna je od aktivnosti u okviru hrvatskog predsjedanja inicijativom A-5, a u njoj sudjeluju snage iz Hrvatske, Albanije, s Kosova, iz BiH i Slovenije.

Tijekom vježbe operacije su se provodile u skladu s načelima modularnosti i integracije obavještajnih sposobnosti i napora, a snage su pružale potporu najvišim razinama zapovijedanja. Vježba se temeljila na planiranju, prikupljanju i analitičkim obavještajnim sposobnostima koje tvore dva elementa potpore – obavještajni element potpore i vojnoobavještajni modul u potpori multinacionalne divizije.

Oba elementa potpore obuhvaćaju sposobnosti obavještajnog djelovanja, nadzora, određivanja cilja i izviđanja kako bi se zadovoljili obavještajni zahtjevi na operativnoj razini i podržalo djelovanje razine brigade. Obavještajno djelovanje uključuje sposobnosti višesenzorskog prikupljanja obavještajnih podataka.

Glavni cilj obavještajne vježbe Laufer 21 bio je generiranjem i korištenjem multinacionalnih sposobnosti obavještajnog djelovanja u potpori brigade provesti učinkovite multidisciplinarne obavještajne aktivnosti koje integriraju obavještajne i analitičke kapacitete OSRH i savezničkih oružanih snaga u skladu s NATO-ovim doktrinarnim pristupom.

Vježba se prema scenariju provodi istodobno u četiri imaginarne zemlje, na četiri različita vojna vježbališta odnosno poligona. S obzirom na to da je interoperabilnost važna na savezničkoj razini i u suradnji s partnerima, proveden je niz obučnih aktivnosti kako bi se uskladile procedure po fazama od planiranja do provođenja operacija. Cilj je razviti ISTAR multidisciplinarnu obavještajnu sposobnost i interoperabilnost obavještajnih disciplina zemalja saveznica, evaluirati učinke planskog procesa prikupljanja (Intelligence Requirement Management and Collection Management) unutar obavještajnog ciklusa te evaluirati produkt multidisciplinarnog obavještajnog djelovanja.

U integracijskoj fazi vježbe zemlje partneri usklađuju svoje obavještajne i analitičke kapacitete prema NATO-ovu doktrinarnom pristupu kako bi zajednički provodile multidisciplinarne obavještajne operacije tijekom same vježbe.

Tekst: Helena Kosmat

Foto: Mladen Čobanović