Međunarodna vojna vježba CWIX 23

Hrvatski nacionalni tim, sastavljen od 14 pripadnika Zapovjedništva za kibernetički prostor, Uprave za KIS GS OSRH i Hrvatske kopnene vojske sudjelovao je od 5. do 23. lipnja na međunarodnoj vojnoj vježbi (MVV) Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination eXercise 23 (CWIX 23).

Tim je bio podijeljen u dvije skupine. Prvu su činila četiri pripadnika Zapovjedništva za kibernetički prostor koja su sudjelovala na MVV-u na lokaciji Joint Force Training Centre (JFTC) u Bydgoszczu u Poljskoj. Druga je skupina bila deseteročlana, a sudjelovala je na MVV-u s lokacije nacionalnog CFBLNet PoP laboratorija (Combined Federated Battle Laboratories Network) u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu. Na vježbi su sudjelovali timovi iz 35 članica NATO-a i partnerskih zemalja (više od 2500 sudionika), koji su testirali 340 sustava, te osam nacija kao promatrači, što je stopostotno povećanje u odnosu na CWIX 22. Združeni dio vježbe proveden je stoga prvi put na dvjema lokacijama u Bydgoszczu.

Cilj sudjelovanja na vježbi priprema je nacionalnog Razmjestivog komunikacijskog paketa (RKP) za potrebe nacionalnih snaga u NATO-ovim misijama te dostizanje preuzetih Ciljeva sposobnosti koji se temelje na NATO-ovu konceptu FMN (Federated Mission Networking). Hrvatski nacionalni tim provodio je formalno testiranje pet prijavljenih servisa na RKP-u kako bi se potvrdila njihova usklađenost sa specifikacijom SPIRAL 4, koja određuje način funkcioniranja servisa, odnosno propisuje standarde koji moraju biti zadovoljeni unutar samih servisa uz interoperabilnost između nacija u što kraćem vremenu. Naglasak je stavljen na sigurnost servisa i komunikacije.

Pripreme za vježbu trajale su oko šest mjeseci, a postignuti rezultati pokazuju kako ima još mjesta za obučavanje i usvajanje novih znanja s obzirom na brz napredak informacijskih tehnologija i rastuće potrebe za angažmanom OSRH u višedomenskim operacijama sa zemljama partnerima. Uloga spomenutog CFBLNet laboratorija iznimno je važna u sklopu verifikacije i validacije sustava, uz ništa manje važnu mogućnost osiguranja udaljenog pristupa prema JFTC centru u Poljskoj. U sklopu MVV-a 19. lipnja održan je u JFTC centru Dan posjetitelja, a 20. lipnja Dan visokih uzvanika, na kojem je sudjelovalo više od 185 uvaženih gostiju iz NATO-a, EUCOM-a, članica NATO-a i partnerskih zemalja te zemalja promatrača.

Na Danu visokih uzvanika sudjelovala su i dva hrvatska predstavnika: zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade brigadni general Dražen Ressler te načelnik Sektora za informacijske i komunikacijske sustave MORH-a brigadir Eduard Špoljarić. Voditelj nacionalnog tima bojnik Boris Komar iz Zapovjedništva za kibernetički prostor naglašava da važnost vježbe CWIX s vremenom raste. Smatra da bi u idućim ciklusima trebalo uključiti više pripadnika MO i OSRH, iz različitih ustrojstvenih jedinica i u različita funkcionalna područja. Dodaje da se zajedničkim radom u međunarodnom okruženju može puno toga dobiti razmjenom iskustava u vezi s različitim tehničkim rješenjima koja nacije koriste te načinom njihove implementacije i uporabe. Ističe da iskustva s vježbe CWIX mogu pomoći u stvaranju jasnije slike oko uspostave jedinstvene platforme za razmjenu informacija i podataka, odnosno jedinstvene komunikacijsko-informacijske platforme u potpori sustava vođenja i zapovijedanja NATO saveza u provedbi združenih višerazinskih operacija.

OJI