Međunarodna vojna vježba MIR 19/1

Na vojnom poligonu “Gašinci” provedena je međunarodna vojna vježba Mir 19/1, tijekom koje je provedeno i završno uvježbavanje i ocjenjivanje operativnih sposobnosti pojedinačnih dužnosti i sastavnica 10. hrvatskog kontingenta, koji tijekom ožujka odlazi u Afganistan, u NATO-ovu misiju potpore miru Odlučna potpora…

Na polaganju kamena temeljca za afganistansku školu lokalni guverner očekuje dolazak stranih uvaženih gostiju. Pripadnici 10. HRVCON-a ondje su na zadaći pratnje i zaštite VIP osoba. U konvoju stižu pred školu i pomno pregledavaju područje. Među Afganistancima okupljenim pred budućom školom skriva se bombaš samoubojica, koji čeka pogodan trenutak za aktiviranje smrtonosnog oružja koje nosi na sebi. No, pripadnici Force Protection Coya tijekom pregleda detektiraju moguću opasnost te zajedno s osobama koje su dužni pratiti i štititi brzo napuštaju mjesto događaja.

Riječ je zapravo o simulaciji jedne od realnih situacija kako bi se provjerila reakcija pripadnika kontingenta koji tijekom ožujka odlazi u misiju u Afganistan. To je tek jedan od mogućih izazova koji ih ondje čekaju, a sad su morali proći zadnje ocjenjivanje prije odlaska. Sve se to događalo od 6. do 13. veljače na vojnom poligonu “Gašinci”, gdje je provedena međunarodna vojna vježba Mir 19/1. Tijekom vježbe provedeno je i završno uvježbavanje i ocjenjivanje operativnih sposobnosti pojedinačnih dužnosti i sastavnica 10. hrvatskog kontingenta, koji tijekom ožujka odlazi u Afganistan, u NATO-ovu misiju potpore miru Odlučna potpora.

Vježba na zemljištu

U sklopu tog kontingenta u misiju će biti upućena 104 pripadnika OSRH, među kojima je deset žena. S njima će poći i 26 pripadnika Vojske Crne Gore, dva pripadnika OS-a Republike Albanije, dva pripadnika OS-a Bosne i Hercegovine te pripadnik Vojske Republike Sjeverne Makedonije. Od 11. do 13. veljače, kroz vježbu na zemljištu, praktično su se provjeravale i demonstrirale taktičke vještine i borbene sposobnosti na temelju događaja i incidenata proisteklih iz scenarija.

Zapovjednik 10. HRVCON-a brigadir Dragiša Konsa rekao je kako je sudjelovanje u misiji Odlučna potpora izazovna zadaća za svakog pripadnika, pa tako i za njega. “Neizostavan dio priprema čini zapovjedno izviđanje zapovjednika kontingenta u područje misije u Afganistanu, gdje su se on i njegovi najbliži suradnici mogli neposredno upoznati s najvažnijim pitanjima, problemima i izazovima koji ih očekuju. Vježba Mir 19/1 zadnja je i najvažnija provjera spremnosti i sposobnosti svih sastavnica kontingenta za izvršavanje zadaća u misiji. Vjerujem kako je svaki pripadnik kontingenta potpuno spreman za zadaće koje ga čekaju,” zaključio je brigadir Konsa.

Brigadir Dragan Pondeljak bio je direktor vježbe i upravljao je njezinom provedbom. Na kraju je istaknuo: “Sve ključne osobe odgovorne za rad pojedinih elemenata u strukturi vježbe, kao i sudionici, kroz sve faze provedbe prikupljaju početna opažanja za naučene lekcije, što će se nakon raščlambe ugrađivati u buduće obučne aktivnosti ovog tipa.”

Hrvatski nacionalni standard ocjenjivanja

NATO-ov sustav ocjenjivanja borbene spremnosti (CREVAL), na vježbi Mir korišten je kao alat, standard i metodologija rada ocjenjivačkih timova. Liste za ocjenjivanje izrađene su u skladu s matricama sposobnosti i opisima poslova pripadnika kontingenta, odnosno prilagođene su sastavu kontingenta, koji nije organska postrojba kakve su inače predmet ocjenjivanja sukladno CREVAL-u. Riječ je, dakle, o originalnom hrvatskom nacionalnom standardu ocjenjivanja koji je interoperabilan s NATO-ovim standardima i CREVAL-om.


Brigadir Mijo Kožić, čelnik tima GS OSRH za nadzor ocjenjivačkih timova

Zahtjevnu i odgovornu zadaću ocjenjivanja proveo je ocjenjivački tim na čelu s direktorom ocjenjivanja brigadirom Davorom Fantonom iz Zapovjedništva za obuku i doktrinu (ZOD HKoV-a), čelnikom OT HKoV-a bojnikom Goranom Grabićem, čelnikom OT ZzP-a bojnikom Darkom Tomcem i ocjenjivačima iz Vojske Crne Gore. Njihova zadaća bila je iznimno odgovorna zato što su trebali provesti ocjenjivanje svih sastavnica i pojedinaca kontingenta, koji su trebali potvrditi svoju spremnost za osposobljavanje Afganistanskih nacionalnih obrambeno-sigurnosnih snaga (ANDSF), kako bi bile samoodržive za zaštitu stanovništva i sposobne za preuzimanje pune odgovornosti za sigurnost na području cijelog Afganistana. Nakon napornog rada želim pohvaliti rad i zahvaliti svim ocjenjivačkim timovima koji su završili CREVAL tečaj te praktično primijenili nacionalni sustav ocjenjivanja spremnosti.

 

Brigadir Dragiša Konsa, zapovjednik 10. HRVCON-a

Republika Hrvatska kao ravnopravna i odgovorna članica NATO saveza već godinama sudjeluje u svim njegovim najvažnijim aktivnostima, operacijama i misijama. Sudjeluje tako i u misiji Odlučna potpora, dajući nemali doprinos uspjehu te trenutačno najvažnije misije pod okriljem NATO-a. Pripadnici jubilarnog 10. HRVCON-a imaju visoku razinu obučenosti, psihičke spremnosti, hrabrosti i odgovornosti, što je jamstvo za uspješno izvršenje svih zadaća koje ih očekuju u području misije. Važnu ulogu u pripremi sastavnica imala su obučna središta: u Središtu za međunarodne vojne operacije u Rakitju, Zapovjedništvu za obuku i doktrinu HKoV-a u Osijeku, Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi, Središtu za obuku Vojne policije u Zagrebu, obuka u postrojbama ZSS-a te obuka u ZOS-u GS OSRH za zapovjednika kontingenta.

 


Zapovjednik 10. crnogorskog kontingenta major Žarko Vojinović:

Obuka pripadnika Vojske Crne Gore kroz tri faze

Pripremu i obuku pripadnica i pripadnika 10. crnogorskog kontingenta za mirovnu misiju Odlučna potpora u Afganistanu, uz potporu naših saveznika iz OSRH, na poligonima u Republici Hrvatskoj realizirali smo kroz tri faze. U prvoj, koja je trajala tri tjedna, dio crnogorskog kontingenta polazio je u Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi obuku za CLS (Combat Lifesaver) i za vozače motornih vozila MRAP. Usporedno s realizacijom te obuke, u spomenutom je Središtu provedena i obuka za vozače borbenih motornih vozila MRAP.

U drugoj fazi, koja je također trajala tri tjedna, crnogorski je kontingent na vojnom poligonu “Gašinci” kroz dio zajedničke obuke s hrvatskim kontingentom realizirao sadržaje iz područja operacija potpore miru, koje će pripadnice i pripadnici naših dvaju kontingenata provoditi i u misiji Odlučna potpora.

U trećoj smo fazi, uz potporu instruktora iz OSRH, na poligonima “Gašinci” i “Slunj” realizirali predviđena situacijska gađanja. S crnogorskim kontingentom također je realizirana obuka S.E.R.E. razine B, uz potporu instruktora iz Središta za međunarodne vojne operacije OSRH iz Rakitja.

Ovom bih prilikom izrazio veliku zahvalnost pripadnicama i pripadnicima OSRH na nesebičnoj potpori i pomoći tijekom realizacije naše obuke na poligonima u Republici Hrvatskoj. Na kraju, pripadnicama i pripadnicima naših dvaju kontingenata želim uspješnu provedbu zadaća u misiji te da se svi zdravi i živi vratimo u naše dvije zemlje našim obiteljima.

Petra Kostanjšak

snimio Josip Kopi