Polaganaje kobilica novih brodova za HRM

U Brodosplitu je 2. rujna 2020.  održana svečanost  polaganja kobilica novih brodova HRM-a.