Mladim Paucima uručene crvene beretke

Šezdeset i jednom  pripadniku 3. mehanizirane bojne “Pauci” GMBR 29. studenog  2019. svečano su uručene crvene beretke, simbol časti i domoljublja…