Moderan ekspedicijski kamp za OSRH

Za potrebe pripadnika OSRH  nabavljen je novi samoodrživi ekspedicijski kamp koji će se koristiti za smještaj vojnika u terenskim uvjetima. U zagrebačkoj vojarni „Croatia“ za pripadnike ZzP-a provedena je obuka u podizanju i rukovanju ekspedicijskim kampom koji se sastoji od 11 šatora te osigurava smještaj, prehranu i higijenske potrebe za 150 vojnika. Za podizanje i uvođenje kampa u operativnu uporabu potrebno je minimalno osam do deset uvježbanih vojnika, a za njegovo potpuno formiranje potrebna su tri dana.