Najzahtjevnija obuka u novom središtu za razvoj borbenih vođa

Na temelju iskustava iz Domovinskog rata i po modelu Središta gardijskog za specijalističku obuku dočasnika “Damir Tomljanović Gavran” ustrojava se Središte za razvoj vođa “Marko Babić”, koje će biti smješteno u vojarni “Josip Jović” u Udbini. Prvi zajednički postroj djelatnika i polaznika Središta za razvoj vođa predviđen je podizanjem zastave na svečanoj ceremoniji 16. rujna u vojarni “Josip Jović” u Udbini, a na Kninskoj tvrđavi održat će se podjela znački i diploma te će biti uručena nagrada najboljem polazniku

Hrvatska vojska od sredine rujna ponovno dobiva središte u kojem će se, na temelju stečenih iskustava iz Domovinskog rata i po modelu nekadašnjeg Središta gardijskog za specijalističku obuku dočasnika “Damir Tomljanović Gavran” u Šepurinama, stvarati visokomotivirani, obučeni i kompetentni vođe koji će znanja i vještine stečene na obuci prenositi svojim postrojbama te tako biti primjer podređenima te uzdanice nadređenima. Novo Središte za razvoj vođa “Marko Babić” bit će smješteno u vojarni “Josip Jović” u Udbini. Lokacija je izabrana zbog središnjeg položaja u Republici Hrvatskoj, ali i zbog dobre prometne povezanosti te blizine ostalih obučnih kapaciteta – poligona “Eugen Kvaternik” kod Slunja i “Crvena zemlja” kod Knina te vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku. Kod donošenja odluke o lokaciji prednost vojarne u Udbini bilo je i zemljište koje pruža izvrsne uvjete za provedbu zahtjevne obuke. “Iskustvo je pokazalo da se na području Udbine mogu provoditi najzahtjevniji oblici obuke. Potvrdila je to i commando obuka, koju provodi Zapovjedništvo specijalnih snaga. Lokacija raspolaže potrebnom infrastrukturom i sadržajima za smještaj, život i rad pripadnika Središta i polaznika tečaja,” objašnjava zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Siniša Jurković zašto je upravo Udbina odabrana kao mjesto gdje će se stvarati nova generacija borbenih vođa.

Kako u vojarni “Josip Jović” postoji sve potrebno za uspješnu provedbu tečaja, obuka će se oslanjati ponajprije na njezinu infrastrukturu. Međutim, obuka će se provoditi i na drugim lokacijama, odnosno poligonima, vježbalištima i strelištima koji svojom infrastrukturom mogu poduprijeti ispunjenje obučnih ciljeva. Glavni je cilj ustrojavanja Središta za razvoj vođa “Marko Babić” razvoj i jačanje sposobnosti dočasnika i časnika Hrvatske vojske. Obuka je namijenjena dočasnicima koji obnašaju dužnosti od razine vođe skupine, preko zapovjednika desetine do prvog dočasnika voda/satnije te časnicima razine zapovjednika voda, koji će potom novostečene vještine primjenjivati u postrojbama.

“U Hrvatskoj vojsci razvijena je Izobrazba za razvoj vođa, koja se provodi s vojnicima kako bi ih se osposobilo za prvu dočasničku dužnost. Na njoj stječu potrebna znanja i vještine za uspješno vođenje tima, skupine i desetine. Ono što želimo postići sa Središtem za razvoj vođa upravo je te vojnike, ali i ostale pripadnike koji obnašaju zapovjedne dužnosti na nižim taktičkim razinama, dodatno izbrusiti u vještinama vođenja i zapovijedanja postrojbama kako bi po završetku tečaja kolegama prenijeli stečena znanja i vještine,” kaže general Jurković te dodaje kako će naglasak obuke biti na razvijanju vještina i znanja koji moraju krasiti svakog vođu na svim razinama. To su, ističe zapovjednik HKoV-a, kritičko razmišljanje, rješavanje problema, prilagodljivost, kreativnost, otpornost, snalažljivost, fleksibilnost.  “Tečaj je dizajniran da razvija karakter i vođu kao zapovjednika i obučavatelja,” kaže general Jurković.

Od polaznika se zahtijevaju visoki psihofizički standardi, a predloženi program uključuje obuku u svim terenskim i vremenskim uvjetima. Konkretno, koncipirana je tako da elementi borbeno usredotočene obuke usmjeravaju polaznike koji će kao vođe voditi vojnike u svim situacijama u kojima se danas, a i u budućnosti, mogu naći. “Naglasak će biti na razvoju vještina i znanja u cilju što učinkovitijeg, kvalitetnijeg i uspješnijeg procesa vođenja postrojbi na taktičkoj razini. Poseban naglasak bit će stavljen na funkcioniranje vođa u otežanim uvjetima i stresnim situacijama. Obuka će se provoditi praktički 24 sata dnevno u svim vremenskim uvjetima,” najavljuje general Jurković te nabraja samo neke od njezinih elemenata – navigacija, gađanje iz osobnog naoružanja u svim uvjetima, taktičke zadaće, procedura vođenja postrojbi, tjelesna priprema, vojna psihologija, andragogija, didaktika…

Program obuke trajat će pet tjedana, a obuhvatit će tri faze s prethodnom selekcijom, koja obuhvaća u prvom redu administrativnu selekciju. To znači da potencijalni kandidati moraju zadovoljiti standardne kriterije kao i za svaki drugi oblik stručnog usavršavanja – zdravstvena sposobnost, službena ocjena, tjelesna spremnost, primjereno vojničko ponašanje. Nakon administrativne selekcije slijedi ulazno testiranje i potom početak tečaja, a važno je napomenuti kako će obuka tijekom cijelog procesa imati selekcijski karakter. “Kandidat koji ne zadovolji standard na trenutačnom obučnom segmentu neće moći nastaviti tečaj. Ono što očekujemo na kraju tečaja je da imamo visokomotivirane i kompetentne vođe Hrvatske vojske, obučene i osposobljene za nove izazove, koji služe za primjer podređenima u svojoj postrojbi i koji su oslonac nadređenima u radu,” jasan je general Jurković. Cilj je da obuku u Središtu za razvoj vođa završe samo najbolji. Tijekom prve i druge faze obuke provodit će se obučni sadržaji vođenja, pješačkog oružja, zaštite i prve pomoći, taktička obuka, premještanje snaga, minsko-eksplozivna sredstva, preživljavanje, izbjegavanje, otpor i izvlačenje, samoobrana i tjelovježba. U trećoj fazi provele bi se administrativne zadaće, razduženje oružja, opreme, pribora i sredstava te uručenje uvjerenja o uspješnom završetku obuke uz završnu svečanost. Kruna treće faze obuke bila bi završna vježba u trajanju od 72 sata. Tijekom nje aktivnosti bi se provodile u kontinuitetu danju i noću po radnim točkama, a polaznici bi određenu rutu prolazili u taktičkim uvjetima te na spomenutim radnim točkama izvodili taktičke radnje te niz situacijskih vježbi. Tečaj će završiti pješačkom hodnjom s provedbom taktičkih zadaća, kao što su u Središtu “Damir Tomljanović Gavran” obuku završavali ondašnji polaznici. Usporedba budućeg Središta za razvoj vođa “Marko Babić” i nekadašnjeg Središta u Šepurinama neizbježna je pa generala Jurkovića pitamo koliko će se obučni procesi razlikovati.

“Središte ‘Damir Tomljanović Gavran’ u Šepurinama definitivno je inspiracija i nit vodilja koju ćemo koristiti u Središtu za razvoj vođa ‘Marko Babić’. Ono je upravo i zamišljeno da bude nositelj tradicije i duha obuke vođa koja se provodila u Šepurinama. Kao i Šepurine, Središte ‘Marko Babić’ imat će fokus na razvoju vođa, koji će biti stup postrojbe nakon završenog tečaja. Razlika u obuci će biti, i to zbog toga što je Hrvatska vojska danas drukčije ustrojena, usvojeni su novi standardi, opremljeni smo novom i suvremenijom opremom i naoružanjem te i obuku moramo tomu prilagoditi,” objašnjava zapovjednik HKoV-a.
U tijeku je početni odabir mogućih polaznika, a nakon provedene ulazne selekcije prvi će, pilot-tečaj, pohađati 60 pripadnika Hrvatske vojske. Nakon pilot-tečaja planirane su tri rotacije, odnosno provedba triju tečajeva godišnje. Osim zapovjednog, planskog i potpornog elementa, Središte će imati i provedbeni, odnosno instruktorski element. On će uključivati četiri obučna tima, svaki sastavljen od dvaju viših instruktora i dvaju instruktora koji će provoditi tečaj. Trenutačno se provodi ustrojavanje Središta, popuna osobljem i materijalnim sredstvima, infrastrukturni radovi na uređenju smještajnih i radnih kapaciteta, a priprema se i obuka obučavatelja, odnosno instruktora.

“Baza za odabir instruktora je Hrvatska kopnena vojska. Selektirali smo najbolje instruktore iz svih obučnih središta i ostalih postrojbi HKoV-a. Tijekom ožujka ove godine provest ćemo popunu Središta sukladno personalnom ustroju te početi obuku obučavatelja, odnosno pripremu instruktora za provedbu tečaja,” kaže general Jurković. Prema najavama, prvi zajednički postroj djelatnika i polaznika Središta za razvoj vođa “Marko Babić” predviđen je podizanjem zastave na svečanoj ceremoniji koja će se održati 16. rujna ove godine u vojarni “Josip Jović” u Udbini. Na Kninskoj tvrđavi održat će se podjela znački i diploma te će biti uručena nagrada najboljem polazniku, a zanimljivo je da je dolazak djelatnika i polaznika Središta za razvoj vođa predviđen 100 kilometara dugom hodnjom na relaciji od Udbine do Knina. Što se tiče planiranog početka rada, tvrdi general Jurković, zasad nema pokazatelja koji bi eventualno usporili realizaciju plana.
Tijekom cijelog obučnog procesa poticat će se pozitivan natjecateljski duh uz jačanje zajedništva te uspostaviti vrijednosti domoljublja, pripadnosti, odanosti, dužnosti, poštovanja, nesebičnosti, časti i hrabrosti. U tom kontekstu, odnosno zbog povećanja dinamičnosti i razvoja pozitivnog natjecateljskog duha među polaznicima, tijekom obuke provodit će se praćenje pojedinačnih rezultata za svaki obučni sadržaj. Svi polaznici bit će završno ocijenjeni, a cilj je da se na kraju obuke istaknu i pohvale oni najuspješniji.

Prva rotacija obuhvatit će isključivo polaznike iz Hrvatske vojske, no nije isključeno da se u budućnosti u obuku na Udbini uključe i vojnici partnerskih zemalja.
“Republika Hrvatska članica je NATO saveza i brojnih regionalnih inicijativa u sklopu kojih se podrazumijeva i provedba zajedničke obuke i tečajeva s pripadnicima oružanih snaga partnerskih zemalja. Definitivno smo otvoreni za ideju sudjelovanja pripadnika vojski partnerskih i savezničkih zemalja na tečaju za razvoj vođa. Smatram da bi njihovo sudjelovanje još više profiliralo Hrvatsku vojsku kao lidera u jugoistočnoj Europi, ali i dodatno poboljšalo kvalitetu tečaja,” zaključuje general Jurković.

Buduće Središte za razvoj vođa ustrojava se na inicijativu potpredsjednika Vlade i ministra obrane Republike Hrvatske Damira Krstičevića i to po uzoru na nekadašnje Središte gardijsko za specijalističku obuku dočasnika, ustrojeno u travnju 1994. na inicijativu generala Ante Gotovine. Naime, nakon završetka vojno-redarstvene operacije Maslenica, kojom su u siječnju 1993. spojeni sjever i jug Hrvatske, analizirani su svi nedostaci i prednosti Hrvatske vojske i jedan od zaključaka bio je kako dočasnički kadar nije dovoljno dobro obučen. Znajući koliko je važno imati dobro obučenog dočasnika, koji je svojevrsna spona između zapovjednika i vojnika te svojim znanjem i iskustvom zapravo nadzire mlade vojnike, ustrojeno je Središte u Šepurinama. Obuka je bila vrlo intenzivna i zahtjevna, provodila se pod geslom “Znoj štedi krv”, a na prvoj se okupilo 80-ak polaznika. Prvi zapovjednik Središta u Šepurinama bio je Werner Ilić iz 4. gardijske brigade. Kasnije pobjede naših vojnika na svim bojištima pokazale su da je takvo središte bilo itekako korisno za stvaranje prevage na terenu u završnim operacijama Domovinskog rata. Središte u Šepurinama egzistiralo je sve do 2000., kad je prestalo djelovati, a sama vojarna kod Zadra proglašena neperspektivnom za Hrvatsku vojsku. U rujnu 2011. predana je nadležnom državnom tijelu, odnosno Agenciji za upravljanje državnom imovinom.
Nekadašnje Središte u Šepurinama bilo je iznimno važno za stvaranje pobjedničkog duha u Hrvatskoj vojsci tijekom i nakon rata, a njegovanje te tradicije bila je nit vodilja kod ustrojavanja novog obučnog središta.

“Hrvatska vojska izrasla je u Domovinskom ratu i sve što danas radimo, radimo na temeljima pobjedničke Hrvatske vojske iz Domovinskog rata. Dio te pobjedničke Hrvatske vojske bilo je i Središte ‘Damir Tomljanović Gavran’ u Šepurinama. Dakle, otvaranje Središta ‘Marko Babić’ ima svoje tradicijske vrijednosti i važnost za Hrvatsku vojsku. Obuka vođa u Središtu ‘Marko Babić’ rezultirat će visokomotiviranim i kompetentnim vođama, koji će biti stup svojih postrojbi te znanja i vještine stečene na tečaju prenositi kolegama, podređenima, ali i nadređenima. Važnost Središta za Hrvatsku vojsku očituje se u poboljšanju kvalitete vođenja i zapovijedanja, a znamo da bez kvalitetnih vođa i zapovjednika na svim razinama ne možemo biti uspješni u izvršavanju zadaća. Središte za razvoj vođa ‘Marko Babić’ važno je za Hrvatsku vojsku zbog njegovanja njezine pobjedničke tradicije iz Domovinskog rata te poboljšanja kvalitete vođenja i zapovijedanja na svim razinama,” zaključuje na kraju general Jurković.


Junak obrane Trpinjske ceste

Dok je Središte gardijsko za specijalističku obuku dočasnika u Šepurinama nosilo ime po legendarnom pripadniku Tigrova Damiru Tomljanoviću Gavranu, buduće Središte za razvoj vođa nosit će ime po još jednom junaku Domovinskog rata – Marku Babiću. Marko Babić bio je zamjenik zapovjednika 3. bojne 204. vukovarske brigade. Nakon pogibije legendarnog zapovjednika obrane Borova naselja Blage Zadre, Babić dolazi na njegovo mjesto. Babić i suborci uništili su čak 14 neprijateljskih tenkova na Trpinjskoj cesti, koju su do zadnjih dana Bitke za Vukovar uspjeli obraniti od napada JNA. Nakon sloma vukovarske obrane uspio je izići iz grada, a borbu je nastavio na drugim bojištima u Domovinskom ratu. Njegovi roditelji, zajedno s još petnaestak osoba, odvedeni su 14. rujna 1991. i ubijeni u mjestu Trpinji kod Vukovara. Odbio je predsjedničku mirovinu, a u Hrvatskoj vojsci bio je do 1997. Nakon toga radio je kao producent HRT-ova dokumentarnog serijala Heroji Vukovara. Nažalost, nije dočekao početak njegova emitiranja – umro je od posljedica moždanog udara 5. srpnja 2007. u Zagrebu. Pokopan je na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Martina Butorac
Fotoarhiva HVGI-ja