Obuka za rukovatelja autodizalicom

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je od 16. listopada do 3. studenog obuka za rukovatelja autodizalicom.
Cilj obuke je osposobiti polaznike za sigurno i pravilno rukovanje autodizalicom u svim uvjetima eksploatacije, pravilno opsluživanje i održavanje te primjenu propisanih mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.
Teorijski dio obuhvatio je primjenu propisanih mjera sigurnosti te dužnosti i odgovornosti rukovatelja autodizalicom.
Praktični dio obuhvatio je težišne radnje prilikom pristupa teretu, zahvata tereta, prijevoza, odlaganja, ukrcaja, prekrcaja i iskrcaja tereta na prijevozna sredstva te održavanje autodizalice.
Voditelj obuke bojnik Boris Galić rekao je da je svih deset polaznika ispunilo preduvjete za dobivanje potvrde o osposobljenosti za rukovatelja autodizalicom, a posebno je pohvalio zalaganje stožernog narednika Marija Samaržije.

Tekst i foto: Antun Mandić