Obuka za rukovatelja materijalne imovine

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi provedena je od 19. listopada do 6. studenog obuka za rukovatelja materijalne imovine klase III. Obuka obuhvaća naftu, ulja i sredstva za podmazivanje, dizelska i benzinska goriva, hidraulična i izolacijska ulja, kemijske proizvode, antifrize, komprimirane plinove, ugljen, drva i sredstva za konzervaciju. Cilj je osposobiti polaznike za planiranje, prijam, skladištenje, čuvanje, održavanje i rukovanje. Osposobljavanje obuhvaća i način vođenja, praćenja, ažuriranja i izvješćivanja o stanju MI-ja klase III u stacionarnim i terenskim uvjetima te provođenje mjera zaštite ljudi i povjerene imovine. Petnaest je polaznika u potpunosti svladalo plan i program obuke te zadovoljilo sve uvjete za dobivanje potvrde o osposobljenosti. Voditelj obuke bojnik Slavko Karača bio je vrlo zadovoljan zalaganjem polaznika i posebno istaknuo odličnu suradnju s Bojnom za opću logističku potporu i Javnom vatrogasnom postrojbom u Požegi.

Tekst i foto: Antun Mandić