Nama je spremnost imperativ

Zadovoljan sam ponajprije načinom, pristupom i ozbiljnošću kojima tehničari i piloti pristupaju obuci na helikopteru OH-58D Kiowa Warrior, za koji slobodno mogu reći da je unio novi duh zajedništva i usredotočenosti na cilj. Zajedno gradimo vidljive nove sposobnosti i spremnost Hrvatske vojske u cjelini. U takvom okruženju izvrsni rezultati ne mogu izostati…

pukovnik Krešimir Ražov, zapovjednik Eskadrile helikoptera

Obuka druge skupine pilota i tehničara na izvidničko-borbenim helikopterima OH-58D Kiowa Warrior počela je početkom veljače. Piloti su završili prvu od ukupno četiriju faza preobuke, a nakon položenog teorijskog dijela tehničari će nastaviti praktičnu obuku i mentoriranje na helikopteru, koje će se provoditi kroz svakodnevne letačke zadaće. O svemu što je učinjeno, što je u tijeku te kakvi su budući planovi u Eskadrili helikoptera govori njezin zapovjednik pukovnik Krešimir Ražov, najavljujući kako je u drugom dijelu godine planiran početak obuke treće skupine…

Možete li ukratko rekapitulirati što je dosad učinjeno vezano uz obuku letačkog i zrakoplovno-tehničkog sastava na helikopterima Kiowa Warrior?
Obuka letačkog i zrakoplovno-tehničkog sastava provedena je pod vodstvom američkih ekspertnih timova pilota i tehničara tvrtke i3. Cilj je bio do kraja 2017. godine dostići inicijalnu operativnu sposobnost Eskadrile, kao i potpunu samostalnost u misijama i zadaćama koje se provode helikopterom OH-58D Kiowa Warrior. Zajedničkim naporom i zalaganjem taj smo cilj u potpunosti ispunili te mogu reći kako sam zadovoljan i iznimno ponosan na rezultate koje su postigli i piloti i tehničari. Zadovoljstvo postignutim rezultatima izrazili su i američki timovi instruktora pilota, probnih pilota i tehničara tvrtke i3, kao i nadzorna agencija za obuku vlade SAD-a (Security Assistance Training Management Organization – SATMO), koji su nakon završetka ugovora početkom prosinca 2017. napustili Republiku Hrvatsku. Obuka je bila intenzivna i odvijala se u dnevnim i noćnim uvjetima, u kojima su i piloti i tehničari stekli brojne certifikate i priznanja, dok su u popratnoj dokumentaciji prikazane konkretne ocjene i postignuća na koja smo, naravno, ponosni.
Ukratko, u vrlo intenzivnom obučnom procesu i relativno kratkom vremenu, od sedam mjeseci i oko 1200 sati naleta, piloti Eskadrile helikoptera stekli su certifikat o preobuci i kvalifikaciji na tip izvidničko-borbenog helikoptera OH-58D Kiowa Warrior, zatim certifikat o završenoj taktičko-borbenoj obuci do pune borbene osposobljenosti (Full Combat Ready), certifikate za nastavnika letenja na izvidničko-borbenom helikopteru, certifikate za probne pilote te certifikate za zapovjednika borbene grupe helikoptera (Air Mission Commander).
Uz sve navedeno, kvalificirali smo se za bojna gađanja i raketiranja na poligonu, gdje smo postigli izvrsne rezultate. Kvalifikacije pilota izvidničko-borbenog helikoptera na poligonu se uvijek ocjenjuju u noćnim uvjetima, čemu prethodi dnevno pripremno gađanje i raketiranje. Tako smo u trima odvojenim kvalifikacijskim ciklusima bojnog gađanja i raketiranja ocijenjeni i kvalificirani kao piloti, kao posade te kao timovi od dvaju helikoptera. Kao piloti pojedinačno u sklopu preobuke na tip, a zatim smo u sklopu taktičko-borbene obuke formirali isključivo hrvatske posade i borbene timove. Nakon kvalificiranih i ocijenjenih posada, kruna taktičko-borbene obuke bila je kvalifikacija i ocjenjivanje gađanja i raketiranja ciljeva na zemlji u noćnim uvjetima u grupi, s istodobnim napadom na cilj dvama helikopterima.
Istodobno su naši zrakoplovni tehničari i inženjeri dobili certifikate za održavanje helikoptera u prvom i drugom stupnju, po specijalnostima ZiM, IRE i zrakoplovno naoružanje. Osposobljeni su također i kao kontrolori u prvom i drugom stupnju održavanja po navedenim specijalnostima. Na kraju obuke, tijekom gađanja i raketiranja na poligonu dodatno su stekli osposobljenost u dnevnim i noćnim uvjetima za uspostavljanje tzv. FARP-a (Forward Arming and Refueling Point), na kojem se vrši brza popuna gorivom i streljivom helikoptera u radu pod punom snagom motora.

Za prvu skupinu provedena je obuka po načelu Train the trainers ili obuka obučavatelja… Što to znači za novi obučni ciklus?
Prema projektu realizacije uvođenja helikoptera OH-58D Kiowa Warrior u operativnu uporabu, obuka je bila koncipirana i planirana u sveobuhvatnom procesu. Tehničari su obuku počeli nekoliko mjeseci prije, kako bi im se praktični dio poklopio s početkom letačke obuke u svibnju. Prema takvom su se scenariju, nakon završetka teorijskog dijela, praktični dio obuke i mentoriranje provodili u realnim uvjetima provođenja letačkih operacija kroz mentoriranje američkih instruktora. S tim u vezi, prema planu i programu realizacije izveden je Over The Shoulder plan u kojem smo istodobno usvajali vještine prenošenja znanja u realnim uvjetima, pri čemu su nam američki instruktori prenosili i svoja bogata iskustva iz realnih borbenih misija. Taktičko-borbena letačka obuka u tom se smislu provodila po načelu Train as you fight, Fight as you train.
Za idući obučni ciklus to bi značilo da ćemo biti osposobljeni i kao obučavatelji budućih obuka i tečajeva te da smo istodobno spremni samostalno preuzeti i voditi obučni proces novih pilota i tehničara. U stvari, zadržali smo kontinuitet provođenja letačkih zadaća, razvili vlastite programe obuke te počeli obuku novih skupina pilota i tehničara provodeći narastanje snaga i spremnosti do postizanja pune operativne sposobnosti Eskadrile helikoptera.

Početkom veljače počela je obuka druge skupine pilota i tehničara. Što će ona obuhvatiti?
Obuka druge skupine pilota i tehničara počela je početkom veljače, a provodimo je mi instruktori piloti Eskadrile helikoptera. Obuka tehničara po svim specijalnostima u teorijskom dijelu provodi se u Središtu za obuku HRZ-a i PZO-a “Rudolf Perešin”. Nakon položenog teorijskog dijela tehničari će nastaviti praktičnu obuku i mentoriranje na helikopteru, a provodit će se kroz svakodnevne letačke zadaće pilotske obuke koja je u tijeku. Obuka će trajati nešto kraće od pet mjeseci i uključivat će djelovanja na poligonu s gađanjima i raketiranjima u dnevnim i noćnim uvjetima, gdje će novi tehničari biti osposobljeni u opsluživanju i brzom punjenju helikoptera gorivom i streljivom na FARP-u. U navedenom razdoblju piloti će završiti preobuku na tip izvidničko-borbenog helikoptera te proći taktičko-borbenu obuku do potpune borbene spremnosti. Kad se javi potreba, neki će piloti biti osposobljeni za instruktore letenja ili za probne pilote. S druge strane, tehničari će završetkom te obuke biti osposobljeni za održavanje helikoptera u prvom stupnju po specijalnostima ZiM, IRE i zrakoplovno naoružanje, a po potrebi će se razvijati prema drugom stupnju održavanja, kao i za kontrolore, ali nakon stjecanja određenog iskustva. Oni će nakon završetka obuke dobiti ovlaštenja za održavanje tipa zrakoplova koje izdaje Samostalna služba za vojni zračni promet onako kako je propisano Pravilnikom o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova.

Što je dosad učinjeno? Kojom će se dinamikom odvijati ostale obučne aktivnosti?
Piloti su zasad završili prvu od ukupno četiriju faza preobuke na tip helikoptera, koja se osim u početnim sposobnostima snalaženja u digitalnom kokpitu uglavnom odnosi na izvanredne postupke i procedure tijekom različitih vrsta otkaza u letu. Tehničari su u pripremnoj fazi polaganja teorijskih ispita specijalnosti ZiM, nakon čega slušaju nastavu za specijalnost IRE i zrakoplovno naoružanje. Ostale obučne aktivnosti u Eskadrili helikoptera odvijaju se na helikopterima Bell 206B III i teku prema planu, a odnose se najvećim dijelom na letačku obuku učenika letača 22. i 23. naraštaja te na mlađe nastavnike letenja koji se pripremaju za preobuku na helikopter OH-58D Kiowa Warrior. Obuku treće skupine pilota planiramo početi i većim dijelom završiti u ovoj godini. Mogu reći da se trenutačno provode intenzivne letačke aktivnosti pa je nedavno na stajanci istodobno bilo 11 helikoptera spremnih za polijetanje, koji su i poletjeli na letačke zadaće. To mogu osigurati samo najbolji tehničari, a nalaze se u Eskadrili helikoptera.

Letačka obuka uključuje preobuku na tip helikoptera i borbenu obuku do Full Combat Ready statusa pilota. Što to znači?

To znači da piloti moraju biti spremni provoditi širok spektar borbenih operacija u noćnim uvjetima. S tim u vezi, osim osposobljenosti na lijevom i desnom sjedalu i suverenog vladanja svim sustavima na helikopteru noću, moraju na godišnjoj razini biti ocijenjeni i kvalificirani za noćna gađanja i raketiranja pojedinačno u posadi i u timu od dvaju helikoptera. A to znači puno noćnih gađanja i raketiranja.

Cijelu obuku prvi put samostalno provode nastavnici letenja Eskadrile helikoptera koje su obučili američki instruktori letenja, dok obuku zrakoplovnih tehničara i inženjera provode nastavnici i inženjeri Središta za obuku HRZ-a i PZO-a “Rudolf Perešin”. Jeste li zadovoljni?
Zadovoljan sam ponajprije načinom, pristupom i ozbiljnošću kojima tehničari i piloti pristupaju obuci na ovom helikopteru, za koji slobodno mogu reći da je unio novi duh zajedništva i usredotočenosti na cilj. Zajedno gradimo vidljive nove sposobnosti i spremnost Hrvatske vojske u cjelini. U takvom okruženju izvrsni rezultati ne mogu izostati. Suradnja sa Središtem za obuku HRZ-a i PZO-a “Rudolf Perešin” na visokoj je razini te sam zadovoljan i ukupnim rezultatima tehničke učionice za pilote i izobrazbom tehničara po svim specijalnostima. Ne treba zaboraviti da je golema količina dokumentacije i literature na engleskom jeziku pa se ulažu dodatni napori predavača kako bi se objasnilo i odgovorilo na pitanja koja piloti i tehničari kao polaznici obuke uvijek dodatno traže.

Hoće li Eskadrila provedbom obuke druge skupine pilota i tehničara planiranom do kraja ove godine dostići punu operativnu sposobnost…
Provedbom navedenih obuka do kraja 2018. godine, Eskadrila helikoptera će, kako smo i planirali, dostići punu operativnu sposobnost. Iako se puna operativna sposobnost razine eskadrile u jednom dijelu odnosi samo na statistički podatak koji u odnosu na ustroj traži određen broj pilota i tehničara, Eskadrila helikoptera već je sad spremna provoditi puni spektar misija i zadaća te sudjelujemo u intergranskim vježbama, čime potvrđujemo i gradimo doktrinu uporabe izvidničko-borbenog helikoptera u OSRH. Moja je zadaća odrediti prioritete, uspostaviti standarde te obuku maksimalno zaštititi od ometača, s orijentacijom na sigurnost letenja. Rokovi i planovi po potrebi se mogu ubrzati ili usporiti ovisno o prioritetima koje pred nas postavi viša zapovjedna razina.

Helikopteri OH-58D Kiowa Warrior prvi su put angažirani na nedavnoj vježbi kao potpora kopnenim snagama na području operacija, s naglaskom na uvježbavanju interoperabilnosti… Kako ste zadovoljni provedenim?
Iznimno smo zadovoljni i planskim i provedbenim dijelom vježbe, a ujedno je to i laboratorij u kojem se najbolje razvija doktrina združenog djelovanja.
Vježba je provedena na vojnom poligonu “Gašinci” s Gardijskom oklopno-mehaniziranom brigadom, gdje smo s timom helikoptera podupirali manevarsku satniju u napadu. To nam je bio test koliko smo uspjeli usvojena znanja i vještine s netom završene obuke s američkim instruktorima pretočiti u konkretnu integraciju izvidničko-borbenog helikoptera s postrojbama HKoV-a. Tim helikoptera na vježbi je bio upotrijebljen za integraciju borbenih funkcija obavještajnog djelovanja i za borbene funkcije vatre. Manevri s tenkovskom satnijom bili su iznimno uspješni. Među ostalim zadaćama, na vježbi smo iz zraka precizno navodili i korigirali topničku paljbu, a provedeno je i službeno NATO-ovo ocjenjivanje našeg kontingenta topništva prije odlaska u Poljsku i na sve to iznimno smo ponosni. S obzirom na to da je u pripremi i nova vježba s istom brigadom, znači da su i oni zadovoljni našim angažmanom.

S obzirom na sposobnosti ovog helikoptera, moguća je njegova uporaba i u civilne svrhe, primjerice nadzora granice i djelovanja u noćnim uvjetima. Razmišlja li se i o tome?
Moja je zadaća u tom smislu osigurati dovoljan broj potpuno ispravnih helikoptera i spremnih pilota za provođenje misija i zadaća u svim uvjetima. Trenutačno smo uvježbani po svim elementima, uključujući i noćne uvjete, a planovi i kontinuitet letenja daju nam za pravo da će tako i ostati. Širok spektar zadaća koje se provode ovim helikopterom, zahvaljujući senzorima i opremi kojom raspolažemo, donositeljima odluka mogu biti od pomoći u situacijama koje navodite, kao i u nizu drugih situacija u kojima s određenom logističkom potporom helikopter može dugo ostati u zraku u području koje pokriva, izviđa ili štiti. U širem sustavu koncepta domovinske sigurnosti za civilne svrhe, ovaj helikopter nedvojbeno i u tom pravcu ima svoje mjesto.

Razmišlja li se i o mogućnosti korištenja helikoptera OH-58D u međunarodnim misijama…
S moje je razine odgovor na to pitanje identičan prethodnom, a svodi se na spremnost, koja je jamac sigurnosti. Nama je spremnost imperativ i s međunarodnom misijom i bez nje. Odluku o tome donosi Hrvatski sabor, dok bi nama hrvatskim pilotima bila čast i ponos kao pripadnicima elitne postrojbe braniti mir, stabilnost i interese Republike Hrvatske u suradnji s partnerskim zemljama NATO saveza u bilo kojem dijelu svijeta te ponosno i dostojno predstavljati svoju domovinu.

Vesna Pintarić, snimio Tomislav Brandt