Nastavak digitalizacije OSRH

Ove se godine, isprva kroz opremanje Hrvatske ratne mornarice, u OSRH počeo uvoditi novi, moderni taktički komunikacijski sustav finske tvrtke Bittium. Nakon opremanja Hrvatske kopnene vojske radiouređajima TAKRAD domaće proizvodnje, to je novi veliki korak naprijed u modernizaciji komunikacijsko-informacijskih sustava OSRH

Prva ovogodišnja faza opremanja HRM-a novim taktičkim komunikacijskim sustavima usmjerena je na srednji Jadran, dok je za iduće dvije godine u planu implementacija nove operativno-taktičke elektroničke komunikacijske infrastrukture duž cijele hrvatske obale (Foto: Hrvatska ratna mornarica)

Zadnjih je godina hrvatski vojnoobrambeni sektor intenzivnije prionuo opremanju naših oružanih snaga naoružanjem i opremom zapadne proizvodnje. U Floti Hrvatske ratne mornarice već su 15 godina raketne topovnjače klase Helsinki, a nabavljaju se i obalni ophodni brodovi klase Omiš. Hrvatska kopnena vojska opremljena je, primjerice, samohodnim haubicama PzH 2000, borbenim oklopnim vozilima Patria, lakim oklopnim vozilima HMMWV, M-ATV i MaxxPro, a stižu i borbena vozila pješaštva Bradley. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ima izvidničko-borbene helikoptere OH-58D Kiowa Warrior, višenamjenske helikoptere UH-60M Black Hawk i višenamjenske borbene avione Dassault Rafale. Međutim, suvremene vojne doktrine i bojišnice traže da sve te platforme budu integrirane u skladnu umreženu cjelinu i to s pomoću modernih komunikacijskih tehnologija. Jednim dijelom radi se o razmjestivoj brzopostavljivoj/rastavljivoj digitalnoj infrastrukturi – zapravo proširenju mirnodopske elektroničke komunikacijske infrastrukture. Drugim se, najvećim dijelom, radi o suvremenim taktičkim radiokomunikacijama koje podržavaju visoku pokretljivost OSRH za djelovanje u višedomenskim operacijama (multidomain operations – MDO).

Trend u NATO-u

OSRH je prelaskom u novi milenij započeo potpunu modernizaciju taktičkih radiokomunikacija. Mnogi od nabavljenih sustava već su implementirani kroz više godina. Među njima su američki radioprogrami SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio System), serije višepojasnih (MB, od engl. multiband) taktičkih radiouređaja proizvođača Harris (SAD) i Thales (Francuska), vojnikov osobni radio (PRR, od engl. personal role radio) talijanske tvrtke Selex (danas Leonardo) te Thalesov mikrovalni radiorelejni sustav TRC 4000. Premda će ti uređaji u OSRH, kao i u mnogim vojskama svijeta, biti još niz godina u uporabi, operativno-taktički izazovi budućih bojišnica od zajednice komunikacijsko-informacijskih sustava (KIS) traže nova tehnička rješenja. U novim okolnostima strateški višepolarnog svijeta modernizacija vojnih mreža članica NATO-a u cjelini nastoji, sa svojim vojnim specifičnostima, ići ukorak s ekspanzijom digitalizacije javne infrastrukture. Na taktičkoj razini misli se prije svega na razvoj još otpornijih i pouzdanijih mrežnih sustava koji djeluju u teškim uvjetima bojišnice. Tehnološka rješenja usmjerena su prema trendovima ćelijskih mreža, samouspostavljajućih (ujedno i samoobnavljajućih) adaptivnih bežičnih veza u uvjetima veće ili manje radiošutnje (engl. radio silence), odnosno smanjenog radijskog odraza u elektromagnetskom spektru. U pozadini njihova djelovanja isprepletena je mreža bežičnih veza s ugrađenom inteligencijom poboljšanja prometnih performansi protoka informacija. U tom su smislu dvije prevladavajuće tehnologije softverski definirani radio (SDR), s naprednim modulacijskim valnim oblicima, i režim rada MANET (engl. Mobile Ad-hoc NETwork), kod kojeg je svaki krajnji radiouređaj ujedno i potencijalni mrežni čvor.

Pripadnik 2. mehanizirane bojne Gromovi Gardijske mehanizirane brigade HKoV-a opremljen radiouređajem TAKRAD na vježbi Združeni odgovor 2024 (Foto: Tomislav Brandt)

Kombinacija hrvatskih i stranih proizvoda

Ispitujući visokotehnološko (engl. Hi-Tech) tržište vojnih komunikacija, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske odlučilo se za kombinaciju kapaciteta iz domaće proizvodnje i partnerstva sa stranim proizvođačima, uz posredovanje službenih integratora sustava. Što se tiče osobnog mrežnog radija vojnika, nakon višegodišnjeg razvoja i terenskih testiranja prošle je godine pokrenuto opremanje Hrvatske kopnene vojske radiouređajem TAKRAD domaćih proizvođača RIZ i Impel iz Zagreba. Prva faza opremanja usmjerena je na manevarski dio gardijskih bojni, koji čini iskrcajno pješaštvo. TAKRAD se oslanja na mrežnu okosnicu brigade, čiju osnovu čine podatkovni uređaji. Osim prijenosnih uređaja TAKRAD, komplet sustava čine i ugradbene (engl. vehicular) inačice, kojima se osigurava komunikacija između vozila i prema iskrcajnom dijelu posada borbenih vozila. Za viši sloj mreže predviđeni su uređaji TAC-WIN finske tvrtke Bittium, čije komplete čine taktički usmjerivači (engl. routers) s tri opcije radijskih glava (engl. radio heads), zapravo vanjskih jedinica (engl. indoor units). Osim radijskog primopredajnog dijela, čini ih odgovarajući set više ili manje usmjerenih antena – na pojasevima I (225 – 400 MHz), III (1,35 – 2,4 GHz) i IV (4,4 – 5 GHz). U skladu s prirodom širenja elektromagnetskih valova, sam stupanj pokretljivosti opreme raste od IV. preko III. do najpokretljivijeg I. pojasa. U Hrvatskoj je integrator sustava uime finskog Bittiuma domaća tvrtka IntellByte INFO, osnovana 2019. i sa sjedištem u Zagrebu.

Početak implemetacije u pomorskoj domeni

Taktički komunikacijski sustav tvrtke Bittium u OSRH se počeo uvoditi ove godine, isprva kroz opremanje HRM-a. Prva ovogodišnja faza usmjerena je na srednji Jadran, dok je za iduće dvije godine u planu implementacija nove operativno-taktičke elektroničke komunikacijske infrastrukture duž cijele hrvatske obale. Nova komunikacijska osnovica nastavak je već dvadesetogodišnje hrvatske vojnopomorske tradicije solidno osmišljenog, uspješno implementiranog i cijelo vrijeme održavanog sustava prepoznavanja situacijske slike na moru – SEVID. Isprva je bio povezan s američkim kopnenim MANET rješenjem podatkovnog radija s kraja 1990-ih poznatim kao NTDR (engl. Near-Term Digital Radio). Potom je generacijski zamijenjen poboljšanim HCDR-om (engl. High-Capacity Data Radio) iz britanskog programa Bowman. Taj vlastiti bojišnički informacijski sustav drži HRM uz sam bok drugih suvremenih ratnih mornarica koje karakteriziraju jednake posebnosti djelovanja. Uz komplete TAC-WIN, Bittiumove razmjestive komponente taktičkog povezivanja HRM-a čine i Tough SDR inačice radiouređaja s ESSOR HDRWF valnim oblikom, ugrađene u pokretne borbene platforme, uključujući i klasu novih ophodnih brodova koji izlaze s navoza domaćeg brodogradilišta Brodosplit u flotu Obalne straže RH.

Štand finske tvrtke Bittium na prošlogodišnjem sajmu ASDA održanom u Zadru (Foto: Tomislav Brandt)

Mrežna integracija kopnene i pomorske domene

Paralelno s pomorskom implementacijom, u OSRH slijedi teritorijalna mrežna integracija s kopnenom domenom. Nakon terenskih testiranja specifičnih za hrvatsko područje, očekuje se postupno opremanje najbrojnije grane Oružanih snaga – HKoV-a. U skladu s prihvaćenim NATO-ovim Ciljevima sposobnosti, težište HKoV-a u komunikacijskom smislu bit će opremanje brigade srednjeg pješaštva, odnosno digitalno umrežavanje svih njezinih ustrojstvenih cjelina. Zadovolje li terenska ispitivanja ciljane operativne sposobnosti, uz domaći TAKRAD, mrežna okosnica brigade najvjerojatnije će se temeljiti upravo na sustavu Bittium Tactical Wireless IP Network – TACWIN System. Uz podosta rada i testiranja te prilagodbe posebnostima hrvatskog vojnoobrambenog sustava, time će biti ispunjen zahtjev za osiguranje širokog raspona komunikacijsko-informacijskih usluga unutar umreženih platformi. U tom je smislu imperativ vojnoobrambenog vodstva stvoriti jedinstveno prepoznatu situacijsku sliku bojišnice – od prednjeg vojnika, mornara ili nekog tehničkog senzora, kroz postroje do najvišeg zapovjedništva. Hrvatske vojne ambicije u izgradnji sposobnih odvraćajućih snaga u komunikacijskom smislu time će biti dostignute.


Valni oblik ESSOR u Hrvatskoj

OSRH se ulaskom Bittiumovih proizvoda u Hrvatsku pridružuje korisnicama europske platforme ESSOR (European Secure Soft-ware-defined Radio), i to kroz njezin valni oblik HDRWF (High Data Rate Waveform), koji je najzreliji iz cijelog razvojnog port-felja (vezan uz NATO STANAG 5651). Njega je za potrebe inter-operabilnosti europskih vojski unutar sustava NATO-a razvila Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Poljska i Španjolska. Te zemlje zajednički djeluju kroz program OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement / Organizacija za zajedničku suradnju u naoružanju). Radi se o zajedničkom konzorcijskom pothvatu a4ESSOR SAS, koji realizira šest industrijskih partnera iz navedenih zemalja. To su redom: Bittium (Finska), Indra (Španjolska), Leonardo (Italija), Radmor (Poljska), Rohde & Schwarz (Njemačka) i Thales (Francuska).


Tomislav Kravaica