Obalna straža u nadzoru izlova plavoperajne tune

Svake godine krajem svibnja počinje sezona ribolova plavoperajne tune plivaricama tunolovkama, koja traje do sredine srpnja. Hrvatski vojnik pratio je 21. lipnja pripadnike Obalne straže te inspektore ribarstva za vrijeme nadzora izlova te ribe u akvatoriju srednjeg Jadrana. U aktivnosti je sudjelovala brodica Modrulj GB-203

Plavoperajna tuna koja se lovi od kraja svibnja do sredine srpnja namijenjena je za daljnji uzgoj u uzgajalištima. Ta je riba pod posebnim režimom zaštite te je ograničena količina koja se može izloviti. Iz tog je razloga pojačano praćenje i nadzor koje provodi ribarska inspekcija i ovlaštene osobe Obalne straže.

Sve se odvija u sklopu Specifične kampanje koja se provodi na razini Mediterana u koordinaciji s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva (European Fisheries Control Agency – EFCA). Svakodnevno se vrše ophodnje tijekom kojih se nadziru plovila koja sudjeluju u ribolovu plavoperajne tune te se izvještaji o provedenim kontrolnim aktivnostima šalju u EFCA-u, koja koordinira i kontrolira provedbu pravila zajedničke ribarstvene politike. U tom se dijelu kampanje na Mediteranu nalazi i plovilo EFCA-e. Na njemu se uz službenike EFCA-e nalaze i ribarski inspektori te ovlaštene osobe članica Europske unije i trećih zemalja. Organizacija i koordinacija među svim tijelima unutar pojedinih članica te između različitih zemalja na Mediteranu tijekom sezone tunolova u zadnjih je nekoliko godina dovela do unapređenja u sustavu praćenja i kontrole ribolovnih aktivnosti te poboljšanja usklađenosti s propisima koji se odnose na ribolov plavoperajne tune.

Prebačaj plavoperajne tune iz mreže ulovnog plovila u transportni kavez tegljača snima se podvodnom videokamerom

Hrvatski vojnik pratio je 21. lipnja pripadnike Obalne straže te inspektore ribarstva za vrijeme nadzora izlova plavoperajne tune u akvatoriju srednjeg Jadrana. U aktivnosti je sudjelovala brodica Modrulj GB-203. Kako doznajemo od višeg ribarskog inspektora Ante Kušurine: “Inspekcijski tim izišao je u nadzor dvaju plovila: ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) ulovnog plovila i ICCAT tegljača. Obavljen je prebačaj tune iz mreže ulovnog plovila u transportni kavez tegljača. Prebačaj je sniman podvodnom videokamerom. Zbog problema sa snimkom regionalni promatrač koji se nalazi na ulovnom plovilu nije potpisao dokument o prebačaju. U tom slučaju operater je prijavio slučaj inspekciji, koja je otišla obaviti inspekcijski nadzor kako bi utvrdila činjenično stanje. Ovom prilikom napravljeni su zapisnici na ulovnom plovilu te na tegljaču.”

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede veći niz godina ostvaruje uspješnu suradnju i koordinaciju s Obalnom stražom u pogledu praćenja i kontrole ribolovnih aktivnosti, što se smatra primjerima dobre prakse te kao takvo promovira na razini Europske unije i Mediterana. Koordinirane akcije nadzora ulova plavoperajne tune odvijaju se smjenski, pri čemu se koriste plovila Obalne straže te Ribarske inspekcije. Nadzor obavljaju dva ribarska inspektora iz Uprave ribarstva te ovlaštena osoba Obalne straže – ribarski inspektor.

“Tijekom ovog razdoblja obavljamo nadzor po zahtjevu. Primjer toga je ovaj današnji, ali i ‘slučajni’ nadzor u kojem dolazimo i uzimamo snimke prebačaja ribe kako bismo provjerili slažu li se podaci. Provjeravamo jesu li kavezi propisno označeni i prijavljeni itd. Dolazi do pogrešaka, obično su u pitanju tehnički nedostaci, a mi smo ovdje kako bismo ih uočili te poduzeli korake za njihovo uklanjanje,” objašnjava nam narednik Stjepan Jenjić, zapovjednik brodice Modrulj GB-203 te ovlaštena osoba Obalne straže – ribarski inspektor.

Obavljaju se i koordinirane akcije nadzora ribolovnog mora RH i ciljani nadzor pojedinih ribolovnih alata tijekom vremena zabrane njihova korištenja. Ovlasti ovlaštenih osoba Obalne straže koje su ujedno i ovlašteni ribarski inspektori istovjetne su ovlastima ribarskih inspektora Ministarstva poljoprivrede. Imaju ovlast pregledavati plovila, alate i opremu, lovinu, poslovne prostorije, proizvode, uređaje, poslovnu dokumentaciju, privremeno oduzeti predmete, dokumentaciju, lovinu i robu te utvrđivati identitet fizičkih osoba.

Obalna straža RH ima nacionalni segment suradnje s Upravom ribarstva, ali i međunarodni, s EFCA-om. Sastanci s tijelima državne uprave nadležnim za morsko ribarstvo odvijaju se na mjesečnoj i tromjesečnoj bazi. Uz nadzor morskog ribarstva, Obalna straža RH aktivno sudjeluje u akcijama traganja i spašavanja sa Središnjicom za traganje i spašavanje, nadzire plovidbu stranih ratnih brodova pri plovidbi našim teritorijalnim morem, pruža potporu drugim tijelima državne uprave prevoženjem njihovih djelatnika (Državni inspektorat…), kao i medicinski prijevoz itd. Uz navedeno, tu su i vojničke dužnosti, vojne vježbe.

“Nadzori se provode u suradnji s policijom, Carinom, lučkim kapetanijama, ribarskim inspektorima, pri čemu svatko obavlja poslove iz svojeg sektora. U tim koordiniranim aktivnostima može se puno naučiti. Stalno se usavršavamo i proširujemo svoje sposobnosti,” govori nam narednik Jenjić. Suradnja Obalne straže s Upravom ribarstva iznimno je važna za prevenciju prekršaja jer se samom njihovom prisutnošću na moru odvraćaju mogući prekršitelji. Do 1. lipnja 2022. izvršeno je 210 inspekcijskih nadzora i evidentirano 130 prekršaja.

“Zadovoljstvo je ići na zadaće s Obalnom stražom. Plovidbe su ugodne i sigurne. Budući da se za vrijeme nadzora mogu dogoditi različite neugodne situacije, uz njih se osjećamo sigurnije jer nas se odmah drugačije gleda,” govori inspektor Kušurina. “Od svih zadaća najdraže su nam one koje dobro završe. Posebno mi je draga akcija spašavanja u kojoj smo sa zadnjim zrakama sunca pronašli prevrnut kajak s tri žene. Osjećamo se ponosno kad možemo pomoći. Ribarski nadzori mogu završiti kaznama pa su mi manje dragi, ali zato znatno pridonose sustavu za nadzor morskog ribarstva u isključivom gospodarskom pojasu,” zaključuje narednik Jenjić.


Obalna straža RH od srpnja 2021. do rujna 2022. predsjeda Forumom europskih obalnih straža (European Coast Guard Functions Forum – ECGFF). Forum europskih obalnih straža samostalna je i nepolitička organizacija koja na dragovoljnoj osnovi okuplja predstavnike mediteranskih zemalja koje provode funkcije obalne straže te predstavnike Europske komisije i europskih agencija s istim ovlastima. Svrha Foruma razvoj je i koordinacija zajedničke međunarodne, međuagencijske suradnje zemalja članica i agencija EU-a u zaštiti prava i interesa na moru iz domene pomorske sigurnosti i funkcija obalne straže.


Obalna straža Republike Hrvatske postrojba je u sastavu Hrvatske ratne mornarice. Ustrojena je u svrhu učinkovitog nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru u skladu s međunarodnim pravom i hrvatskim propisima. Zadaće Obalne straže su: zaštita suverenih prava i provedba jurisdikcije Republike Hrvatske u isključivom gospodarskom pojasu, epikontinentalnom pojasu i na otvorenom moru. Obalna straža pruža potporu lučkim kapetanijama u provedbi zakona i drugih propisa iz njezine nadležnosti u obalnom moru Republike Hrvatske te pomorskoj policiji u nadzoru državne granice na moru. U suradnji sa Središnjicom za traganje i spašavanje sudjeluje u akcijama traganja i spašavanja. S Upravom ribarstva obavlja koordinirane akcije nadzora ribolovnog mora RH te pruža potporu drugim tijelima državne uprave prevoženjem njihovih djelatnika.


TEKST Martina Stanković

Foto Mladen Čobanović