Obuka Satnije specijalne Vojne policije

Pripadnici Satnije specijalne Vojne policije prošli su svojevrstan test koji potvrđuje njihovu razinu obučenosti. Vježba nasilnog ulaska u objekt i njegovo čišćenje u svrhu rješavanja visokorizične situacije sa što manje sredstava prisile spada u najteže zadaće…