Satnija specijalne Vojne policije

Na terenskoj obuci na vježbalištima vojarne „Josip Jović“ na Udbini Satnija specijalne Vojne policije u ožujku je zaokružila prvi ovogodišnji tromjesečni obučni ciklus. Završni dio bila je pokazna vježba uvezivanja vanjskog prstena osiguranja i napadačkh, potpornih i pričuvnih timova  u rješavanju  visoko rizične – talačke situacije u objektu, odnosno prezetacija djelovanja, taktike, tehnike i procedura te  rad s vojnim psom napadačem kojem je ovo bio prvi teren koji  je odradio u taktičkom timu….