Prezentacija sposobnosti Vojne policije

Načelnik GS OS Češke Republike general zbora Petr Pavel boravio je 9. travnja u službenom posjetu Pukovniji Vojne policije GS OSRH u Satniji za obuku vodiča i službenih pasa “Satnik Krešimir Ivošević” u Dugom Selu (SOVSP). Generalu Pavelu prijavak je predao zapovjednik Pukovnije VP-a brigadir Mijo Validžić, a zatim je češko izaslanstvo obišlo vojarnu “Pukovnik Milivoj Halar” i SOVSP “Satnik Krešimir Ivošević” gdje su pripadnici Pukovnije VP-a pripremili TT zbor opreme i naoružanja koje koriste u svojem djelovanju.
Na kraju posjeta provedene su prikazne vježbe sastavljene od situacijskih dijelova: VP osiguranje konvoja štićene osobe u području operacija; Napad na štićenu osobu u području operacija; Rad sa službenim psima posebne potražne namjene; Rad sa zaštitno-tragačkim psima te Rad sa psima za detekciju eksploziva i droga. Spomenute su vježbe prikazale samo manji dio mogućnosti, osposobljenosti i obučenosti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije (OSO VP) pripadnika PVP-a.