Završen tečaj za ovlaštenu službenu osobu Vojne policije

Povodom završetka Tečaja za osposobljavanje ovlaštenih službenih osoba Vojne policije (OSO VP) 6. lipnja 2017., u vojarni “Croatia” održana je svečanost na kojoj su polaznicima uručene beretke, vojnopolicijske značke i uvjerenja o završetku Tečaja.
Svečanosti su nazočili izaslanik načelnika Glavnog stožera OSRH brigadni general Ivan Zelić, načelnik Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove MORH-a  brigadir Vlado Kovačević, zapovjednik Pukovnije VP-a brigadir Mate Radoš i prvi dočasnik Pukovnije Vojne Policije stožerni narednik Igor Kovačević.
Tečaj je trajao 17 tjedana, odnosno 560 obučnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se dio provodio u Središtu Vojne policije za obuku “Bojnik Alfred Hill”, a praktični dio u satnijama temeljne Vojne policije. U provedbi Tečaja sudjelovali su i pripadnici MUP-a RH. Kao najbolji polaznik nagrađen je vojnik Josip Požega, a pismene su pohvale dobili natporučnik Dragan Miličević, nadnarednica Jadranka Kulić, vojnik Ante Gašpar i vojnik Matija Radielović.
Pukovnija Vojne policije postrojba je s posebnim uvjetima popune, selekcija za vojnog policajca zahtijeva provjeru motoričkih i psihičkih sposobnosti, dodatni zdravstveni pregled i sigurnosnu provjeru. “Naši polaznici moraju biti visokomotivirani, kvalitetni i dobro obučeni vojnici, dokazani kroz minimalno godinu dana u nekoj od postrojbi OSRH,” naglasio je zapovjednik Središta Vojne policije za obuku “Bojnik Alfred Hill” pukovnik Mile Skukan.
Voditelj Tečaja časnički namjesnik Božo Radat istaknuo je kako su polaznici osposobljeni za provedbu vojnopolicijskih poslova i zadaća i primjenu vojnopolicijskih ovlasti te je kod njih razvijen osjećaj za temeljne vrijednosti pripadnika VP OSRH.
Tečaj je proširen i novim nastavnim sadržajima, poput obuke sa sredstvima prisile (intervencijska palica Tonfa, električni paralizator Taser), a prvi su put u sklopu Tečaja polaznici s instruktorima i djelatnicima Središta posjetili grad Vukovar. Svi su polaznici raspoređeni u satnije temeljne Vojne policije i izvršavat će vojnopolicijske zadaće.

Zvonko Lucić, OJI; Foto: Mladen Frankić