Demonstracija sposobnosti OSRH na izložbi ASDA 2017

Jadranska vojna i zrakoplovna izložba i konferencija ASDA, međunarodna je izložba proizvođača naoružanja i vojne opreme koja se četvrti put održava u Splitu.  U sklopu izložbe održana je vojna vježba na kojoj su  demonstrirane sposobnosti OSRH.