Obuka za vozača vozila M-ATV

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu od 9. do 13. ožujka provedena je obuka za vozača vozila M-ATV (MRAP-All Terrain Vehicle). Cilj je da se polaznici osposobe za sigurno upravljanje višenamjenskim vozilom velike pokretljivosti u različitim cestovnim i terenskim uvjetima uz uporabu svih uređaja koji omogućuju bolju prohodnost u svim vremenskim i zemljišnim uvjetima te da se upoznaju sa sigurnosnim mjerama prilikom uporabe vozila. Za dnevne i noćne, gradske i terenske uvjete vožnje osposobljeni su na logističkom vježbalištu “Glavica” koje nudi potpun doživljaj većine kritičnih momenata na koje vozač može naići prilikom uporabe vozila. Obuku je uspješno svladalo devet polaznika koji su ispunili sve preduvjete za dobivanje potvrde o osposobljenosti za vozača vozila M-ATV. Voditelj Odsjeka za izobrazbu i doktrinu prometne službe pukovnik Vilko Pavelić na tome im je čestitao te uručio potvrde o završenoj obuci za vozača vozila M-ATV.