Obuka za vozače samohodne PzH 2000

Novi obučni ciklus za vozače samohodne Panzer haubice 2000  počeo je u studenom prošle godine i trajao je šest tjedana. Među polaznicima je bila i vojnikinja Maja Baričević pripadnica Samohodne haubičke bojne, naša prva vozačica ovog moćnog oružja…