Operativnost druge F125

(Foto: Deutsche Marine)

Brodograditelj ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) i njemačke oružane snage objavili su da je “Nordrhein-Westfalen“, druga njemačka fregata klase Baden-Württemberg (klasa F125), službeno uvedena u operativnu uporabu 10. lipnja, godinu nakon prvog broda u klasi, po kojem je i nazvana. Prema sadašnjim planovima, predaja preostalih dvaju brodova – “Sachsen-Anhalt” i “Rheinland-Pfalz”, uslijedit će 2021. godine.
Fregate F125 karakteriziraju složeni brodski sustavi s oko 28 000 senzora. Visoka razina automatizacije omogućila je da se veličina posade F125 gotovo prepolovi na trenutačnih 126 članova, u usporedbi s 200 na fregatama klase Bremen (F122), od kojih je još samo “Lübeck” u operativnoj uporabi. Međutim, prema navodima TKMS-a broj članova posade može se povećati i na 190 uz smanjenje razine automatizacije.
Fregate F125 radit će u skladu s tzv. konceptom intenzivne uporabe, ostajući na području djelovanja i do dvije godine, čime se znatno smanjuje broj dugih tranzitnih putovanja. Dizajnirane su i namijenjene nacionalnim i NATO-ovim obrambenim zadaćama i operacijama, međunarodnim prevencijama sukoba i upravljanju krizama te intervencijama i stabilizacijskim operacijama. Mogu borbeno djelovati na morske, kopnene i zračne ciljeve te ukrcati protupodmorničke helikoptere.

Maja PTIĆ GRŽELJ