Na HVU održana svečana prisega 20. naraštaja kadeta