Osnovna upotreba suspenzijskog trenažera i zvonastih utega u OSRH

U središtu priručnika su suspenzijski trenažer i zvonasti uteg, dva rekvizita čija je primjena raširena i u vrhunskom i u rekreativnom sportu. Unatoč tomu, dosad nije napisano nijedno djelo koje bi objasnilo njihovu primjenu. Upravo to bio je jedan od motiva za pisanje priručnika. Drugi motiv bila je mogućnost primjene tih rekvizita u vojnom radu…

Iako prvo tromjesečje godine spremnosti i aktivnosti hrvatskog vojnika još nije pri kraju, Oružane snage RH mogu se pohvaliti da su ga popunile raznim događanjima vezanim uz sport. Dosad su održani Dan športa i 15. Prvenstvo OSRH u zimskim sportovima, a nedavno su Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman” i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu potpisali ugovor o suradnji. Iako ćemo rezultate te suradnje vidjeti u skorijoj budućnosti, njezinim temeljem može se smatrati nedavno izdan priručnik Osnovna upotreba suspenzijskog trenažera i zvonastih utega u OSRH, koji su napisali pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Dinko Tandara i satnik Tomislav Lažeta. Knjiga je predstavljena 26. veljače u Časničkom domu HVU-a, a uz autore govorili su brigadir Božo Poljak, dekan Kineziološkog fakulteta izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević i recenzent dr. sc. Tomislav Rupčić.
Posebnost knjige u tome je što su je napisali časnici koji su ujedno i diplomirani kineziolozi. Ta informacija dobiva na važnosti kad se uzme u obzir važna uloga kineziologa u OSRH: oni moraju pratiti suvremene trendove u sportu i primijeniti ih u stručnim pripremama vojnika. Kao rezultat praćenja trendova nastao je taj priručnik. Važnost njegova izdavanja objasnio je brigadir Poljak: “Upravo su stručni sadržaji oblikovani kao uputa, brošura ili priručnik vrlo korisno sredstvo u pripremi osoblja za kvalitetnu i učinkovitu provedbu kinezioloških aktivnosti bilo kojeg oblika.”
U središtu priručnika su suspenzijski trenažer i zvonasti uteg, dva rekvizita čija je primjena raširena i u vrhunskom i u rekreativnom sportu. Unatoč tome, dosad nije napisano nijedno djelo koje bi objasnilo njihovu primjenu. Upravo to bio je jedan od motiva za pisanje priručnika. Drugi motiv bila je mogućnost primjene tih rekvizita u vojnom radu.
“Suspenzijski trenažer i zvonasti uteg bili su nam zanimljivi jer ih je moguće koristiti u gotovo svim prostorima i uvjetima. Što je još važnije, lako su prenosivi i u prijevozu ne zauzimaju puno mjesta. Poznato nam je da vojnici, dočasnici i časnici često danima borave u terenskim uvjetima koji nisu idealni za tjelovježbu. Upravo zato ti su rekviziti idealni za vojni sustav,” rekao je satnik Lažeta.
Unatoč tomu što je riječ o stručnoj knjizi, sva četiri poglavlja napisana su razumljivim i jednostavnim jezikom. U prvom poglavlju autori iznose osnovne činjenice o sportskom treningu. Iduća dva poglavlja donose povijesni pregled razvoja suspenzijskog trenažera i zvonastih utega te opisuju vježbe s tim rekvizitima. U recenziji dr. sc. Tomislav Rupčić za ta poglavlja kaže: “Ono što smatram najkvalitetnijim jest upravo prikaz vježbi. Mislim da je to najveće bogatstvo ovoga priručnika. Svaka vježba grafički je prikazana i detaljno opisana.” Međutim, prema njegovim riječima, vrijednost priručnika najbolje se očituje u zadnjem poglavlju, u kojem autori prikazuju treninge sa svakim od rekvizita i u njihovoj kombinaciji. Sve vježbe unutar treninga i u tom su poglavlju slikovno prikazane.
Iako je priručnik namijenjen u prvom redu pripadnicima OSRH, i autori i recenzenti slažu se da može koristiti sportskim trenerima, ali i studentima Kineziološkog fakulteta. Može se zaključiti da je izdavanje priručnika Osnovna upotreba suspenzijskog trenažera i zvonastih utega u OSRH označilo početak dobre suradnje HVU-a i Kineziološkog fakulteta.

Iva Gugo, snimio Dražen Volarić